A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Modregningsreglerne sikrer, at der ofte er et økonomisk incitament til at arbejde for den resterende erhvervsevne såvel inden for eget uddannelses- og fagområde som uden for eget fagområde.

Regler

Modregningsreglerne ved arbejdsindtægter både inden for eget uddannelses- og fagområde som uden for eget fagområde er forskellig afhængig af, hvilket regelsæt du er omfattet af:

  • Hvis du er på den fleksible eller gamle pensionsordning
    Ved tilkendelse af hel invalidepension får du i 2023 et bundfradrag på 60.900 kr. årligt (indeksregule­ret) uden modregning. Bundfradraget er før skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Herefter bliver du modregnet 50 øre for hver krones lønindtægt i pensionsudbetalingen.
    Ved tilkendelse af halv invalidepension vil der i 2023 være dobbelt bundfradrag på 121.800 kr. årligt (indeksre­guleret) og kun ske modregning med 25 øre for hver krones indtægt i pensionsudbetalingen.
  • Hvis du er på Alfa
    Ved tilkendelse af hel invalidepension får du i 2023 et bundfradrag på 60.900 kr. årligt (indeksregule­ret) uden modregning. Bundfradraget er før skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Herefter bliver du modregnet 25 øre for hver krones lønindtægt i pensionsudbetalingen.
    Hvis din pensionsudbetaling fra os og øvrig indtægt tilsammen udgør 80 % af din tidligere løn, vil din pensionsudbetaling blive nedsat med 50 øre for hver krones lønindtægt, du har i samlet indkomst over 80 % af din tidligere løn.

Overgangsordning

Hvis du er tilkendt invalidepension før 31. december 2016 og har haft arbejdsindtægt i december 2016 kan du være omfattet af vores overgangsordning med et personligt bundfradrag. Har du spørgsmål til overgangsordningen skal du kontakte os.