Modregningsreglerne sikrer, at der ofte er et økonomisk incitament til at arbejde for den resterende erhvervsevne såvel inden for eget uddannelses- og fagområde som uden for eget fagområde.

Regler

Modregningsreglerne ved arbejdsindtægter både inden for eget uddannelses- og fagområde som uden for eget fagområde er forskellig afhængig af, hvilket regelsæt du er omfattet af:

  • Hvis du er på den fleksible eller gamle pensionsordning
    Ved tilkendelse af hel invalidepension får du i 2023 et bundfradrag på 60.900 kr. årligt (indeksregule­ret) uden modregning. Bundfradraget er før skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Herefter bliver du modregnet 50 øre for hver krones lønindtægt i pensionsudbetalingen.
    Ved tilkendelse af halv invalidepension vil der i 2023 være dobbelt bundfradrag på 121.800 kr. årligt (indeksre­guleret) og kun ske modregning med 25 øre for hver krones indtægt i pensionsudbetalingen.
  • Hvis du er på Alfa
    Ved tilkendelse af hel invalidepension får du i 2023 et bundfradrag på 60.900 kr. årligt (indeksregule­ret) uden modregning. Bundfradraget er før skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Herefter bliver du modregnet 25 øre for hver krones lønindtægt i pensionsudbetalingen.
    Hvis din pensionsudbetaling fra os og øvrig indtægt tilsammen udgør 80 % af din tidligere løn, vil din pensionsudbetaling blive nedsat med 50 øre for hver krones lønindtægt, du har i samlet indkomst over 80 % af din tidligere løn.

Overgangsordning

Hvis du er tilkendt invalidepension før 31. december 2016 og har haft arbejdsindtægt i december 2016 kan du være omfattet af vores overgangsordning med et personligt bundfradrag. Har du spørgsmål til overgangsordningen skal du kontakte os.