Hvis du får nedsat din erhvervsevne og kan være berettiget til udbetaling fra din pensionsordning, vil pensionskassen i starten vurdere dit erhvervsevnenedsættelse inden for dit nuværende arbejde. Hvis du fortsætter med at være sygemeldt vil pensionskassen senere overgå til en vurdering af dit fagspecifikke erhvervsevnenedsættelse (faginvaliditet).

Vurderingen af dit fagspecifikke erhvervsevnenedsættelse sker som regel senest 18 måneder efter den første sygedag. Vurderingen kan dog foretages på et hvilket som helst tidspunkt, når dit erhvervsevnenedsættelse har stabiliseret sig og når det anses for sandsynligt, at du ikke kan vende tilbage til dit nuværende arbejde.

Pensionskassen kan dog for et begrænset tidsrum én eller flere gange udskyde vurderingen af det fagspecifikke erhvervsevnenedsættelse. Så længe udskydelsen varer, fortsætter vurderingen efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnenedsættelse.

Da der er forskel i vurderingen af dit erhvervsevnenedsættelse inden for dit nuværende arbejde og inden for dit fag, kan en overgang til vurdering af din erhvervsevne inden for dit fag betyde, at du ikke længere opfylder betingelserne for udbetaling, selvom din erhvervsevne ikke har ændret sig.