A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

En livsvarig supplerende opsparing er en mulighed, hvis du ønsker en månedlig pension, så længe du er i live, og ikke vil bruge penge på forsikringsdækninger.

Du skal have en livsvarig supplerende pension hvis:

  • Du ønsker en månedlig udbetaling fra den dag du går på pension og lige så længe du lever.
  • Du ønsker at trække indbetalingerne fra i skat.
  • Du ikke vil afgive helbredsoplysninger.
  • Din opsparing er depotsikret frem til pensionering. Efter pensionering er garanteret udbetaling i 10 år.

 

Indbetaling

Du kan indbetale til livsvarig supplerende opsparing både via din arbejdsgiver eller som selvbetaler. Du kan indbetale både på månedsbasis og på én gang.

Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du i princippet indbetale hele din løn.

Er du ansat under offentlig overenskomst, kan du bruge 1/3 af den obligatoriske indbetaling til livsvarig supplerende opsparing. Er du privatansat under overenskomst, afhænger mulighederne for fordeling af indbetalingen mellem livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing af den enkelte overenskomst. Er du ansat uden overenskomst, er der fri fordeling mellem livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing.

Indbetalingen til livsvarig supplerende opsparing kan trækkes fra i skat. Pensionskassen oplyser hvert år SKAT om, hvor meget du har indbetalt.

Der er forskellige regler for fradrag, du skal være særligt opmærksom på, hvis du er selvbetaler og indbetaler til en livsvarig supplerende opsparing.

Udbetaling

Livsvarig supplerende opsparing er en månedlig alderspension, der udbetales til dig, så længe du lever. Uanset hvor gammel du bliver.

Du skal selv gøre opmærksom på, at du gerne vil begynde at få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing. Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

Livsvarig supplerende opsparing er en fleksibel opsparing. Du kan, inden for et bestemt interval, selv styre, hvor meget du vil have udbetalt og hvornår. Det, at du selv kan bestemme, hedder delpension.

Det er ikke en forudsætning for udbetaling, at du er gået på pension, men livsvarig supplerende opsparing kan dog tidligst udbetales fra din tidligste pensionsalder. Den kan du finde på din dækningsoversigt.

Vil du hæve din livsvarige supplerende opsparing før pensionering, bliver udbetalingen ændret til en engangssum, som du skal betale en afgift af på 60 %. Er du ansat under overenskomst, gælder forskellige begrænsninger. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Du kan også få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 2/3, eller hvis du dør. Så udregner vi pensionen i forhold til, hvor meget du har sparet op.

Udbetaling til dine efterladte

Når du dør, stopper udbetalingen af din livsvarige supplerende opsparing.

Dør du, inden udbetalingen er begyndt, udbetales det opsparede beløb.

Er du startet udbetaling, men dør du inden du har modtaget pension i 10 år, udbetales der et beløb svarende til, at der i alt er udbetalt pension i 10 år.

Udbetalingen sker til nærmeste pårørende, medmindre du selv har indsat en begunstiget.