A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

En livsvarig supplerende opsparing er en mulighed, hvis du ønsker en månedlig pension, så længe du er i live, og ikke vil bruge penge på forsikringsdækninger.

Du skal have en livsvarig supplerende pension hvis:

  • Du ønsker en månedlig udbetaling fra den dag du går på pension og lige så længe du lever.
  • Du ønsker at trække indbetalingerne fra i skat.
  • Du ikke vil betale til forsikringer, men kun din egen pension.
  • Du ikke vil afgive helbredsoplysninger.
  • Du ønsker en garanteret udbetaling i 10 år.

Ulemperne ved livsvarig supplerende pension er:

  • Du har ingen Gruppelivsforsikring.
  • Du får ingen udbetaling, hvis du bliver syg, medmindre din erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 2/3.
  • Ingen depotsikring – så ud over evt. udbetalinger til ægtefælle/samlever og børn under 24 år, kommer der ingen udbetalinger, når du dør.

 

Indbetaling

Du kan indbetale til livsvarig supplerende opsparing både via din arbejdsgiver eller som selvbetaler. Du kan indbetale både på månedsbasis og på én gang.

Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du i princippet indbetale hele din løn.

Er du ansat under offentlig overenskomst, kan du bruge 1/3 af den obligatoriske indbetaling til livsvarig supplerende opsparing. Er du privatansat under overenskomst, afhænger mulighederne for fordeling af indbetalingen mellem livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing af den enkelte overenskomst. Er du ansat uden overenskomst, er der fri fordeling mellem livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing.

Du skal være opmærksom på, at vælger du at bruge en del af din obligatoriske månedlige indbetaling til en livsvarig supplerende opsparing, får du lavere forsikringsdækninger i din livsvarige pension.

Indbetalingen til livsvarig supplerende opsparing kan trækkes fra i skat. Pensionskassen oplyser hvert år SKAT om, hvor meget du har indbetalt.

Der er forskellige regler for fradrag, du skal være særligt opmærksom på, hvis du er selvbetaler og indbetaler til en livsvarig supplerende opsparing.

Udbetaling

Livsvarig supplerende opsparing er en månedlig alderspension, der udbetales til dig, så længe du lever. Uanset hvor gammel du bliver.

Du skal selv gøre opmærksom på, at du gerne vil begynde at få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing. Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

Livsvarig supplerende opsparing er en fleksibel opsparing. Du kan, inden for et bestemt interval, selv styre, hvor meget du vil have udbetalt og hvornår. Det, at du selv kan bestemme, hedder delpension.

Det er ikke en forudsætning for udbetaling, at du er gået på pension, men livsvarig supplerende opsparing kan dog tidligst udbetales fra din tidligste pensionsalder. Den kan du finde på din dækningsoversigt.

Vil du hæve din livsvarige supplerende opsparing før pensionering, bliver udbetalingen ændret til en engangssum, som du skal betale en afgift af på 60 %. Er du ansat under overenskomst, gælder forskellige begrænsninger. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Du kan også få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 2/3, eller hvis du dør. Så udregner vi pensionen i forhold til, hvor meget du har sparet op.

Udbetaling til dine efterladte

Når du dør, stopper udbetalingen af din livsvarige supplerende opsparing.

Dør du, inden udbetalingen begynder, eller inden for de første 10 år efter at udbetalingen er begyndt, fortsætter pensionen til din efterladte ægtefælle eller børn under 24 år, til der er udbetalt pension i samlet 10 år. Din samlever kan også få udbetalt pensionen. Der gælder dog specielle regler for pension til samlevere.

Efterlader du ingen ægtefælle, eller dør din efterladte ægtefælle i løbet af de 10 år, udbetalingen er sikret, udbetales pensionen til dine børn, indtil der i alt er udbetalt pension i 10 år. Dog længst til børnene fylder 24 år. Efterlader du hverken ægtefælle eller børn under 24 år, stopper udbetalingen.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.