A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hvis du har en dækning ved visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis du får konstateret en kritisk sygdom. Eksempler på sygdomme, der er dækket: