Hvis du har en dækning ved visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis du får konstateret en kritisk sygdom. Eksempler på sygdomme, der er dækket:

Kontakt med Sundhedsdatastyrelsen

Vi giver hver måned Sundhedsdatastyrelsen besked om, hvilke medlemmer, der er dækket af forsikringen. Herefter samkører Sundhedsdatastyrelsen vores data med de diagnoser, der er registreret i Landspatientregistret.

I de tilfælde, hvor der er sammenfald mellem forsikrede medlemmer og patienter, sender Sundhedsdatastyrelsen et brev til patienterne og opfordrer dem til at kontakte deres forsikrings- eller pensionsselskab. Brevet fra Sundhedsdatastyrelsen er ment som en ekstra sikkerhed for, at man husker sin forsikring.