Der er ikke dækning for sygdomme, der viser symptomer eller som barnet har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringen blev tegnet. Dette gælder imidlertid ikke for kræft, hvis der er gået mindst 10 år, uden barnet har fået stillet en kræftdiagnose. Så vil der atter kunne udbetales for kræft, hvis barnet får en dækningsberettiget kræftdiagnose i forsikringstiden.

Kontakt os hvis du ønsker at oprette en kritisk sygdomsdækning for dine børn.