Kontorenten bliver fastsat af bestyrelsen som udgangspunkt én gang om året eller efter behov og er den forrentning, der bliver tilskrevet dit pensionsdepot, hvis du er på gennemsnitsrente.

Satser

2024

2023

2022

2021

Kontorente før skat*

4,50 %

4,50 %

4,43 %***)

4,43 %

Invaliditet (procent af grundlag)

54 %**)

49 %**)

49 %**)

48 %

Dødelighed (procent af grundlag)

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration procent

Administrationsgebyr pr. mdr.

Max. administration ift. depot

1,00 %

30 kr.

0,42 %

0,75 %

30 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

0,65 %

32 kr.

0,42 %

Gruppeforsikringspræmie pr. mdr.

80 kr.

80 kr.

82 kr.

86 kr.

Genkøbsgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udjævningsrente (efter PAL-skat)

Lav risiko

Mellem risiko

Høj Risiko

3,92 %

3,36 %

3,70 %

4,05 %

3,86 %

3,48 %

3,74 %

4,07 %

3,75 %

3,75 %

 

*) med fradrag af risikoforrentning.
**) Aldersgradueret
***) Fastsat til 6,04 procent frem til 30. september 2022 og til -0,35 procent fra 1. oktober 2022