A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

En kapitalpension giver dig mulighed for at få udbetalt et større beløb på én gang. Eksempelvis til en større nyanskaffelse, en rejse eller til at nedbringe din gæld. Du kan også benytte kapitalpensionen som en økonomisk buffer til uforudsete udgifter.