Du kan se på din dækningsoversigt, om du har en invalidesum.

Invalidesum er en skattefri sum, som du kan få udbetalt, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 og det ikke længere er sandsynligt, at du genvinder erhvervsevnen til mere end 1/3, eller din erhvervsevne bliver nedsat varigt med mindst 2/3.

Invalidesummens størrelse afhænger af alderen på skadestidspunktet: