A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du kan se på din dækningsoversigt, om du har en invalidesum.

Invalidesum er en skattefri sum, som du kan få udbetalt, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 og det ikke længere er sandsynligt, at du genvinder erhvervsevnen til mere end 1/3, eller din erhvervsevne bliver nedsat varigt med mindst 2/3.

Invalidesummens størrelse afhænger af alderen på skadestidspunktet: