A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Invalidesum er en skattefri sum, som du kan få udbetalt, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 og det ikke længere er sandsynligt, at du genvinder erhvervsevnen til mere end 1/3, eller din erhvervsevne bliver nedsat varigt med mindst 2/3. Du kan se på din dækningsoversigt, om du er dækket af forsikringen.

Invalidesummens størrelse afhænger af alderen på skadestidspunktet:

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.