A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Helbredsoplysninger er information om dit helbred, som du i nogle tilfælde skal give, når du bliver optaget hos os, eller hvis du forhøjer dine indbetalinger eller forsikringsdækninger.

Der kan være tale om en kortfattede erklæring, hvor du enten aktivt skal sende erklæringen retur eller blot henvende dig, hvis du omfattes af erklæringens spørgsmål. I andre tilfælde kan der være tale om en længere helbredserklæring, som du skal afgive.