Helbredsoplysninger er information om dit helbred, som du i nogle tilfælde skal give, når du bliver optaget hos os, eller hvis du forhøjer dine indbetalinger eller forsikringsdækninger.

Der kan være tale om en kortfattede erklæring, hvor du enten aktivt skal sende erklæringen retur eller blot henvende dig, hvis du omfattes af erklæringens spørgsmål. I andre tilfælde kan der være tale om en længere helbredserklæring, som du skal afgive.