A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Gruppeforsikringen er oprettet gennem Forenede Gruppeliv og er en sum penge, der kommer til udbetaling i tilfælde af, at du får en af de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen, eller hvis du varigt og i nogle tilfælde længerevarende har mistet mindst 2/3 af din erhvervsevne. Ved din død sikrer gruppeforsikringen dine efterladte en sum penge.