Dødsfaldssum er en forsikring, der kan blive udbetalt til dine nærmeste pårørende, hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen.

Dødsfaldssummen udbetales til dine nærmeste pårørende. Der skal muligvis betales en afgift på 40 % og eventuel boafgift.

Afhængig af, hvornår du er optaget i pensionskassen, kan summen være op til 200 % eller 800 % af din løn.

I de fleste tilfælde skal du afgive helbredsoplysninger for at tilvælge en dødsfaldssum.