Du er omfattet af den gamle pensionsordning, hvis du er optaget før 1. januar 2008, og du har valgt ikke at overgå til den fleksible pensionsordning.

Grundlagsrenten

Oprettet i perioden Procent
Før 01.01.1993 4,25 procent
01.01.1993 – 31.12.1995 3,50 procent
01.01.1996 – 30.06.1999 3,00 procent
01.07.1999 – 31.12.2007 1,50 procent
01.01.2008 – -0,75 procent

 

For at kunne fastholde din ydelsesgaranti har kollektivet, der er alle vores medlemmer, samlet set sat penge af til at dække de ekstra udgifter. 

Det er forskelligt fra medlem til medlem, hvor stor værdien af ydelsesgarantien er. Det afhænger både af opsparingens størrelse og af, hvilken grundlagsrente pensionsordningen er omfattet af.

I den fleksible ordning har du til gengæld en række muligheder for at tilpasse din pensionsordning, så du kan optimere værdien af ordningen for dig. Derfor vil det altid være individuelt, om det samlet set er en fordel at skifte pensionsordning. Spørg os, hvis du har brug for rådgivning.