A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Bonus opstår, når vi får et bedre afkast på vores investeringer, når vi har færre omkostninger, og når vi udbetaler færre eller mindre ydelser, end vi har forudsat i det forsikringstekniske grundlag.