A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alfa – et nyt og fleksibelt produkt

Alfa er et livscyklusprodukt, hvor vi automatisk tilpasser investeringsrisikoen efter alder, så man har højere risiko som ung og lavere som ældre. Med den nye produktpakke har vi skabt fleksibilitet til den enkelte, så opsparing og forsikringer passer til der, hvor man er i livet.

Ved sygdom

 • Ved fagspecifik nedsat erhvervsevne kan du få udbetalt op til 90 % af din løn.
 • Hel dækning ved 50 % nedsat erhvervsevne.
 • Udbetaling fra lønophør.
 • Fællesskabet indbetaler til alderspension, dødsfaldsdækninger og kritisk sygdom.
 • Kritisk sygdom 150.000-350.000 kroner.
 • Kritisk sygdom til børn
 • Børnepension op til 36.100 kroner, indtil barnet er 21 år.

Ved pension

 • Livsvarig pension med udbetalingssikring op til 20 år.
 • Ratepension 10-30 år.
 • Aldersopsparing.

Ved død

 • Udbetaling af opsparingen til dine nærmeste.
 • Sum op til 8 x årsløn før skat inklusiv din opsparing.
 • Børnepension op til 2 x 36.100 kroner, indtil barnet er 21 år.