A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Fra 1. juli 2022 får nye medlemmer automatisk vores nye produkt, Alfa. Her giver vi dig et hurtigt indblik i, hvordan standardpakken er skruet sammen.

Ratepension
Du indbetaler først og fremmest til en ratepension. Staten fastsætter hvert år en beløbsgrænse for, hvor meget, du kan indbetale til en ratepension.

Ratepensionen bliver udbetalt i en periode på mellem 10 og 30 år.

Livsvarig pension
Når pensionsindbetalingerne overstiger beløbsgrænsen for ratepension, bliver de øvrige penge sat ind på en livsvarig pension. De penge bliver udbetalt, fra du går på pension, indtil du dør. 

Tab af erhvervsevne
Du er sikret økonomisk, hvis du mister erhvervsevnen helt eller delvist. Standard er 50 procent af din årsløn/den pensionsgivende løn. Modtager du en ressourceforløbsydelse fra det offentlige, vil du være berettiget til en ekstra udbetaling på 30 procent af den pensionsgivende løn, så den samlede udbetaling fra AkademikerPension vil udgøre 80 procent.

Fritagelse for pensionsbidrag
Hvis du mister erhvervsevnen, overtager kollektivet betalingen af dit pensionsbidrag. På den måde bevarer du din pension og dine forsikringer på det niveau, du havde på skadestidspunktet.

Kritisk sygdom
Bliver du ramt af en kritisk sygdom, får du udbetalt 150.000 kroner.

Depotsikring
Både ratepension og livsvarig pension bliver udbetalt til nærmeste pårørende, hvis du dør før pensionering. Hvis du er gået på pension, får du udbetalingsgaranti på i alt 20 år.

Supplerende dødsfaldssum
Hvis du dør før pensionering, får nærmeste pårørende udbetalt et engangsbeløb, der svarer til 3x årsløn. Overstiger depotsikringen efter afgiften dødsfaldssummen, bortfalder dødsfaldssummen.

Børnepension for medlemmer på overenskomst
Er du ansat på overenskomst, har du også en forsikring, der ved dødsfald sikrer en årlig udbetaling på 5.000 kroner til børn under 21. Det et ikke muligt at fravælge denne forsikring.

 

Standardpakken er det rigtige valg for flertallet af vores medlemmer, men det er også muligt at tilpasse pension og forsikringer på en række områder.

Eksisterende medlemmer kan skifte til Alfa fra den 1. januar 2023.