A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alfa – et nyt og mere fleksibelt produkt

Vi har sammensat et nyt produkt ved navn Alfa. Med den nye produktpakke har vi skabt fleksibilitet til den enkelte, så opsparing og forsikringer passer til der, hvor man er i livet. Hvis du dør før pensionsalderen, går opsparingen til dine nærmeste.

Alle nye medlemmer har siden 1. juli 2022 fået ALFA.

Udrulningen til øvrige medlemmer sker fra efteråret 2023 og i løbet af 2024.

Ved sygdom

 • Ved fagspecifik nedsat erhvervsevne kan du få udbetalt op til 90 % af din løn.
 • Dækning ved 50 % nedsat erhvervsevne.
 • Mulighed for forhøjet udbetaling hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra det offentlige.
 • Udbetaling fra lønophør, hvis din erhvervsevne er nedsat i mere end tre måneder.
 • Fællesskabet indbetaler til alderspension, dødsfaldsdækninger og kritisk sygdom.
 • Kritisk sygdom 150.000-350.000 kroner.
 • Kritisk sygdom til børn
 • Børnepension op til 38.400 kroner (2023), indtil barnet er 21 år.

Ved pension

 • Livsvarig pension med udbetalingssikring op til 20 år.
 • Ratepension 10-30 år.
 • Aldersopsparing.

Ved død

 • Udbetaling af opsparingen til dine nærmeste.
 • Sum op til 8 x årsløn inklusiv din opsparing efter skat.
 • Børnepension op til 2 x 38.140 kroner (2023), indtil barnet er 21 år.