A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

De fleste familier har tilrettelagt deres liv baseret på to indkomster. I din pensionsordning kan der være mulighed for at tilknytte en ægtefælle-/samleverpension. Med en ægtefælle-/samleverpension kan du sikre, at din ægtefælle eller samlever kan blive boende i jeres hjem og opretholde sin levestandard, hvis du skulle dø. Det giver tryghed for din ægtefælle eller samlever.