De fleste familier har tilrettelagt deres liv baseret på to indkomster. Hvis du har den gamle pensionsordning eller den fleksible pensionsordning, kan der være mulighed for at tilknytte en ægtefælle-/samleverpension.

Med en ægtefælle-/samleverpension kan du sikre, at din ægtefælle eller samlever kan blive boende i jeres hjem og opretholde sin levestandard, hvis du skulle dø. Det giver tryghed for din ægtefælle eller samlever.

Ændring eller fravalg

Du kan ændre i din ægtefælle-/samleverpension eller helt fravælge den, indtil du fylder 60 år.

Ægtefællepensionen bliver som udgangspunkt udbetalt over 10 år, men kan ændres til en livsvarig ægtefællepension, der bliver udbetalt til din ægtefælle, så længe han eller hun lever.