A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

ÅOP: Årlige omkostninger i procent

En procentsats, som beregnes på baggrund af de årlige omkostninger i kroner i forhold til medlemmernes opsparing ved udgangen af året.

ÅOK: Årlige omkostninger i kroner

Et kronebeløb, som fortæller, hvad de samlede omkostninger udgør for at drive og forvalte medlemmernes pensionsopsparing.

Formålet med opgørelse og visning af ÅOK og ÅOP er gennemsigtighed og dermed at give det enkelte medlem mulighed for at se sine samlede omkostninger, herunder også de indirekte investeringsomkostninger, som er fratrukket, når afkastet tilskrives pensionsordningen.