ÅOK: Årlige omkostninger i kroner

Et kronebeløb, som fortæller, hvad de samlede omkostninger udgør for at drive og forvalte medlemmernes pensionsopsparing.

Formålet med opgørelse og visning af ÅOK og ÅOP er gennemsigtighed og dermed at give det enkelte medlem mulighed for at se sine samlede omkostninger, herunder også de indirekte investeringsomkostninger, som er fratrukket, når afkastet tilskrives pensionsordningen.

ÅOP: Årlige omkostninger i procent

En procentsats, som beregnes på baggrund af de årlige omkostninger i kroner i forhold til medlemmernes opsparing ved udgangen af året.