A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Den 10-årige supplerende opsparing gør, at du økonomisk kan få en mere glidende overgang til livet som pensionist. Det gør du, fordi du får udbetalt flere penge i starten, hvor dit behov for udbetaling typisk vil være størst.

Indbetaling

Vælger du en 10-årig supplerende opsparing, kan du både indbetale som privatperson eller via din arbejdsgiver. Du kan indbetale både på månedsbasis og på én gang. Der er ingen begrænsninger for, hvornår du senest skal have oprettet dækningen.

Du skal være opmærksom på, at vælger du 10-årig supplerende opsparing som en del af din obligatoriske månedlige indbetaling, får du lavere forsikringsdækninger.

Der er en grænse for, hvor meget du som privatperson eller via din arbejdsgiver kan indbetale om året. Du kan se beløbsgrænsen her. Det er et samlet beløb for dig, uanset om du har 10-årig supplerende opsparing og ratepension flere steder. Indbetaler du via din arbejdsgiver, er beløbet højere, fordi vi skal overføre 8 % af indbetalingen i arbejdsmarkedsbidrag (AMB) til SKAT.

Er du ansat under overenskomst, kan du bruge 1/3 af den obligatoriske indbetaling til 10-årig supplerende opsparing.

Indbetalingen til 10-årig supplerende opsparing er fradragsberettiget. Hvert år oplyses dine indbetalinger til SKAT.

Udbetaling

Der er ingen begrænsninger for, hvornår du senest skal begynde udbetalingen fra din 10-årige supplerende opsparing. Det er eksempelvis ikke en forudsætning for udbetaling, at du er gået på pension, men 10-årig supplerende opsparing kan dog tidligst udbetales i forhold til din tidligste pensionsalder. Din 10-årige supplerende opsparing kan også komme til udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 2/3. Så udregner vi pensionen i forhold til, hvor meget du har sparet op.

Vil du hæve din 10-årige supplerende opsparing før pensionering, skal du betale en afgift til SKAT på 60 %. Er du ansat under overenskomst, gælder forskellige begrænsninger. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Udbetaling til dine efterladte.

Dør du, inden udbetalingen begynder, eller mens udbetalingen er i gang, fortsætter pensionen til din efterladte ægtefælle eller børn under 24 år. For pensionsberettigede samlevere gælder samme regler som for ægtefæller.

Efterlader du ingen ægtefælle/pensionsberettiget samlever, eller dør din efterladte ægtefælle inden for de 10 år, udbetales pensionen til lige deling til dine børn, dog længst til børnene fylder 24 år.

Efterlader du hverken ægtefælle eller børn under 24 år, stopper udbetalingen.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.