A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!.

Investeringsomkostningerne opgøres efter to forskellige principper, afhængig af, om det er investeringsomkostninger i en årsrapport eller på kontooversigten.

I årsrapporten skal investeringsomkostningerne specificeres efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. I denne forbindelse, vil der i årsrapportens noter være en nærmere beskrivelse af, hvordan investeringsomkostningerne er sammensat.

På kontooversigten specificeres investeringsomkostningerne efter principper, der er fastlagt af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

  • I årsrapporten skal investeringsomkostningerne indeholde omkostningerne til medlemmerne som ejere og omkostningerne til medlemmerne som kunder.

  • På kontooversigten skal medlemmernes andel af omkostningerne som ejere ikke indgå.

  • På kontooversigten skal pensionskassen angive det enkelte medlems investeringsomkostninger.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.