A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Tobias Bornakke

Jeg er klimabevægelsens kandidat og medlem af bestyrelsen på fjerde år. Bliver jeg genvalgt, vil jeg arbejde for, at vi bliver den første danske pensionskasse, der er 100 procent fri for fossile investeringer, og at vi indfrier vores løfte om 50 milliarder i grønne investeringer pr. 2030.

Jens Jakob Gammelgaard

Jeg stiller op for at tilvejebringe bedre pensionsvilkår og klarere kommunikation af investeringsstrategien. Det skal være muligt at vælge en mere aggressiv risikoprofil. Jeg er 26 år og kommer fra Aarhus, hvor jeg er Ph.d.-studerende i nanoscience. Dette har givet mig en tværfaglig baggrund med alt fra kvantefysik til innovation.

Peter Poulsen Jacobsen

Mere gennemsigtighed for et bedre demokrati: Tidligere gymnasielærer, nu kandidatstuderende i matematik-økonomi på Københavns Universitet. Tidligere har jeg arbejdet som gymnasielærer i dansk og matematik på Næstved, Vordingborg og Sankt Annæ Gymnasium. Jeg bor på Nørrebro med min forlovede og min søn.

Torben Jakobsen

Jeg er tidligere gymnasielærer, rektor på Mulernes Legatskole, fagkonsulent i historie i Undervisningsministeriet, projektleder og medlem af statslige udviklingsråd. Stem på mig hvis du er enig i, at bæredygtige/grønne investeringer er det bedste for både at sikre klodens fremtid, medlemmerne et godt afkast og en tryg pensionsordning.

Poul Dalgaard Jensen

Underviser på Vestfyns Gymnasium i fagene historie og psykologi, tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse, GL’s Lokalbestyrelsesformand på Fyn, medlem af GL’s overenskomstudvalg samt GL/AC-repræsentant i Lån og Spars lokalråd i Odense. Jeg har stor erfaring med medlemsrepræsentation i bestyrelsesarbejde.

Anne-Mette Bjerregaard Larsen

Jeg stiller op, da jeg har en stor interesse og viden om samfundsøkonomi såvel nationalt som globalt. Ydermere interesserer jeg mig for innovation og bæredygtige investeringer, da jeg her ser store potentialer i relation til at løse de klimaudfordringer, vi globalt står midt i. Til daglig er jeg uddannelseschef på Thy-Mors HF &VUC.

Jens Letort

Du skal stemme på mig, hvis du går ind for mere fleksible pensionsordninger og produkter, fortsættelse af ansvarlige og bæredygtige investeringer med et solidt afkast til medlemmerne samt bedre individuel pensionsrådgivning. Jeg er far til fire drenge og gift på 31. år. Til daglig underviser jeg i matematik og idræt på Munkensdam Gymnasium.

Gitte Husted Madsen

Jeg stiller op som kandidat til AkademikerPensions bestyrelse for at fremme grønne, ansvarlige investeringer i innovativ energibesparende og forureningsbekæmpende teknologi samt i forskning i ny medicin. Det giver mening både i forhold til at sikre medlemmerne det bedst mulige afkast og Danmark den bedst mulige fremtid.

Finn Hartvig Nielsen

Cand.mag. i kinesisk, tidligere tillidsrepræsentant i GL, bestyrelsesmedlem i Magistrenes A-kasse og i deltidsvikariat ved Aarhus Gymnasium. Foruroliget ved stigning i akademikere, der oplever usikre ansættelser. Var ansat ved VUC i ni år, men blev som mange andre undervisere ramt af de økonomiske besparelser, der har fundet sted i sektoren.

Peter Thellufsen Pedersen

AkademikerPension leverer i øjeblikket et dårligt produkt til deres medlemmer. Det altoverskyggende problem er den ”solidariske” aktivfordeling, som betyder, at alle medlemmer har 53 procent obligationer i deres pensionsdepot. De unge medlemmer får for lavt afkast, og de ældre medlemmer eksponeres for høj risiko. Det må og skal laves om!

Birthe Rusike

Jeg er psykolog i en privatklinik med opgaver i hele Danmark. Jeg har 20 års erfaring inden for det offentlige (kommune, region og stat), er TR-uddannet ved AC og er proffessionelt bestyrelses-uddannet. Privat bor jeg i en landsby nord for Aarhus, hvor jeg er engageret i lokallivet og i den lokale garantsparekassebestyrelse som næstformand.

Lisbeth Torfing

Jeg startede mit arbejdsliv med undervisning, både til universitetet og gymnasiet. I dag er jeg byrådsmedlem i Horsens og organisatorisk ansvarlig i Enhedslisten. Jeg er gift og har to børn, hvis fremtid jeg er bekymret for, både i forhold til den verden, vi efterlader, og i forhold til deres pensionsmuligheder.

Alle kandidater skal:

  • være medlem i AkademikerPension.
  • være myndig.
  • være anbefalet af mindst 15 andre medlemmer (kaldet stillere).
  • have en suppleant, der også er medlem i AkademikerPension.
  • opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, ”Fit and Proper”.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.