A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Til efteråret er der endnu engang valg i AkademikerPension, hvor to af bestyrelsens i alt 10 medlemmer er på valg.

 

Der vil løbende komme flere informationer her på siden.

Sådan stiller du op

Vi forventer, at kandidater kan stille op til bestyrelsesvalgt i slutningen af september.

Billede af bestyrelsesformand Egon Kristensen

Bestyrelsens medlemmer

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.

Diversitet i bestyrelsen

I den nuværende valgperiode er kønsfordelingen i bestyrelsen 50 % kvinder og 50 % mænd.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmedlemmer skal påregne en arbejdsbyrde på gennemsnitligt 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder.