A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I efteråret 2021 er der valg til AkademikerPensions bestyrelse, hvor to kandidater skal vælges blandt og af vores 147.000 medlemmer.

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. januar 2022 og sidder i en fire-årig periode.

Sådan stiller du op

Alle medlemmer har mulighed for at stille op som kandidat og få direkte indflydelse på pensionskassens kurs.

Hvis du kunne tænke dig at stille op, skal du melde dig på banen fra den 22. september til senest den 1. november kl. 12.00 via kandidatmodulet her på siden. 


For at stille op skal du:

  • være medlem i AkademikerPension.
  • være myndig.
  • være anbefalet af mindst 15 andre medlemmer (kaldet stillere).
  • have en suppleant, der også er medlem i AkademikerPension.
  • opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, ”Fit and Proper”.

Sådan stemmer du

Selve afstemningen bliver skudt i gang den 18. november og varer til den 9. december kl. 18.00.

Alle medlemmer modtager et brev i e-Boks med et direkte link til valgmodulet.

Stil op som kandidat

Alle medlemmer har mulighed for at stille op som kandidat og få direkte indflydelse på pensionskassens kurs.

Hvis du kunne tænke dig at stille op, skal du melde dig på banen fra den 22. september til senest den 1. november via kandidatmodulet her på siden.

Diversitet i bestyrelsen

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn med et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Vores nuværende fordeling er:

Data fra diagram
Kvinder i bestyrelsen 50%
Mænd i bestyrelsen 50%

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn med et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Vores nuværende fordeling er:

Billede af bestyrelsesformand Egon Kristensen

Bestyrelsens medlemmer

Mød de 10 medlemmer, der i dag sidder i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.

Bestyrelsens arbejde

Som bestyrelsesmedlem skal du regne med i gennemsnitligt at bruge 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder.