A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I efteråret 2021 er der valg til AkademikerPensions bestyrelse, hvor to kandidater skal vælges blandt og af vores 150.000 medlemmer.

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. januar 2022 og sidder i en fire-årig periode.

Afstemningen er i gang og kører frem til den 9. december kl. 18.00.

Som medlem har du modtaget et valgbrev i e-Boks med et direkte link til valgmodulet. Du kan også afgive din stemme ved at klikke dig videre herunder.

 

 

Tidslinje


Kandidaterne

Der er i alt 12 kandidater, der stiller på til dette års bestyrelsesvalg.

Online valgdebat med kandidaterne

Torsdag den 25 . november blev der afholdt online valgdebat, hvor alle medlemmer kunne møde kandidaterne. 

Mette Walsted Vestergaard var ordstyrer og stillede skarpe spørgsmål til kandidaterne.

Du kan se hele valgdebatten i video herunder:

Sådan stemmer du

Afstemningen er i gang og kører frem til den 9. december kl. 18.00.

Som medlem har du modtaget et valgbrev i e-Boks med et direkte link til valgmodulet. Du kan også afgive din stemme ved at klikke dig videre herunder.

Diversitet i bestyrelsen

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn med et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Vores nuværende fordeling er:

Data fra diagram
Kvinder i bestyrelsen 50%
Mænd i bestyrelsen 50%

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn med et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Vores nuværende fordeling er:

Billede af bestyrelsesformand Egon Kristensen

Bestyrelsens medlemmer

Mød de 10 medlemmer, der i dag sidder i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.

Bestyrelsens arbejde

Som bestyrelsesmedlem skal du regne med i gennemsnitligt at bruge 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder.