A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Bestyrelsens sammensætning

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer 

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.  

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).  

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

For at kunne være medlem af AkademikerPensions bestyrelse, skal følgende desuden være opfyldt.  

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbar.

 

Bestyrelsesvalg

Til efteråret er der endnu engang valg i AkademikerPension, hvor to af bestyrelsens i alt 10 medlemmer er på valg.

Bestyrelsesmøder og årshjul

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne.

Billede af bestyrelsesformand Egon Kristensen

Egon Kristensen, bestyrelsesformand

Cand.mag., medlemsvalgt.

Billede af Lis Skovbjerg

Lis Skovbjerg, næstformand

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Billede af Tobias Bornakke

Tobias Bornakke

Ph.d., medlemsvalgt.

Billede af Nikolai Cerisier Roitmann

Nikolai Cerisier Roitmann

Cand.psych., udpeget af Dansk Psykologforening.

Billede af Per Clausen

Per Clausen

Cand.phil. i samfundsfag, medlemsvalgt.

Billede af Janne Gleerup

Janne Gleerup

Ph.d., udpeget af DM.

Billede af Maja Holm

Maja Holm

Cand.scient, medlemsvalgt.

Billede af Sigrid Jørgensen

Sigrid Jørgensen

Cand.mag., udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening.

Billede af Henrik Klitmøller Rasmussen

Henrik Klitmøller Rasmussen

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Billede af Ingrid Stage

Ingrid Stage

Cand.mag., medlemsvalgt.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.