A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Brænder du for arbejdet med IT-sikkerhed? Så har vi en spændende stilling ledig som Information Security Officer hos AkademikerPension.

Vi søger en medarbejder med erfaring inden for det IT-sikkerhedsrelaterede felt.

Du har en stærk IT-baggrund og er nysgerrig, opsøgende og kreativ i din tilgang til problemløsning. Du er analytisk, men først og fremmest er du kreativ og innovativ, og du nyder at sætte dig ind i nye emner.

Ingen dage ligner hinanden, variationen i arbejdsopgaverne er stor, og du får rig mulighed for at styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Dine opgaver

 • Konfiguration og vedligeholdelse af sikkerhedsværktøjer i AZURE.
 • Undersøge, udvikle og vedligeholde sikkerhedsalarmer i SIEM-løsning.
 • Assistere IT-drift med undersøgelse af mulige sikkerhedshændelser.
 • Undersøge og implementere nye overvågningskilder.
 • Udføre sårbarhedsscanninger og penetrationstes
 • Involvering i beredskabstest samt IT-risikovurderinger af eksisterende og nye løsninger.
 • Formidling af awareness på IT-sikkerhedsområdet.
 • Assistere med sikkerhedsvurderinger af nye løsninger
 • Analysere og vurdere leverandørens kontrolmiljø i forhold til IT-revision og IT-revisionserklæringer.

Din profil

 • Du har mindst tre års erfaring inden for IT-sikkerhed.
 • Du kan formidle komplekse begreber på en forståelig måde.
 • Du har evnen til at dokumentere og beskrive processer og løsninger.
 • Du besidder relevante IT-sikkerhedscertificeringer.
 • Kendskab til GDPR.
 • Du har fokus på IT-sikkerhed og kender til sikkerhedskontrollerne i AZURE.
 • Du anvender viden fra det nationale og globale trusselsbillede i threat hunting-sammenhænge.
 • Du begår dig stærkt inden for både Windows og Linux.
 • Har praktisk erfaring med testværktøjer som eksempelvis Bloodhound, Nessus, Nmap m.fl.

Personlige egenskaber

 • Du kender værdien af at være en god kollega og kan indgå i et team, men formår også at arbejde selvstændigt.
 • Du har mod på at være sparringspartner for resten af afdelingen.
 • Er fagligt nysgerrig og opsøgende i forhold til at erhverve ny viden og kompetencer.
 • Tænker i udvikling for både brugerne og AkademikerPension som helhed.
 • Arbejder struktureret og analytisk, bevarer overblikket og overholder deadlines.
 • God til at kommunikere skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk og formår at skabe relationer i samarbejde med forskellige mennesker.

Vi tilbyder
Vi er et team på syv, som er ansvarlige for alt vedrørende infrastruktur, slutbrugerenheder, support og IT-sikkerhed. Du bliver en del af en ambitiøs organisation med konstant fokus på udvikling – både af vores forretning og dig som medarbejder.

Vi har flere attraktive medarbejdertilbud såsom frokostordning, massage og personaleklub med sports- og fritidsarrangementer.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansættelsessamtalerne finder sted løbende, og der vil indgå en test i ansættelsesprocessen. Din løn bliver fastsat efter kvalifikationer.

Hvis du har lyst til at blive en del af vores team, skal du sende din ansøgning og CV via akademikerpension.dk/job.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CISO Jonas Mahmud på jom@akademikerpension.dk  eller på telefon +45 6043 0357 for yderligere information.

Kort om AkademikerPension
AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for 148.000 akademikere. Medlemmerne får pension og forsikringer til kostpris. Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik Paris-aftalen om maksimalt 1,5 graders global opvarmning, og vi har solgt vores aktier i olie, kul og tjæresand. Fra 2009 til 2020 har AkademikerPension fået et afkast på 8,9 procent i gennemsnit pr. år. Det er blandt de bedste afkast i pensionsbranchen. AkademikerPension værdsætter diversitet og opfordrer alle, der matcher jobbeskrivelsen, til at søge uagtet køn, alder, nationalitet, etnicitet eller andet.

Du kan læse, hvordan vi behandler dine persondata på akademikerpension.dk/privatlivspolitik

Sådan søger du jobbet

Send din ansøgning og CV, så ser vi, om du måske er vores nye kollega.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.