A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for 150.000 akademikere, hvor ejere og medlemmer er de samme. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

Som medlem af AkademikerPension er du ikke bare et CPR-nummer i en pensionskasse. Du er en vigtig del af et fællesskab. Ikke blot bliver alle pensionskronerne investeret i en fælles pulje for at minimere risikoen. Vi har også en stærkere stemme sammen til at vægte ansvarlighed i vores investeringer.

Mød din pensionskasse

Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor du også kan stille forslag og afgive din stemme. Derudover kan du møde os til en række arrangementer gennem året, blandt andet til vores dialogmøder.

En del af et stærkt fagligt fællesskab

I dag arbejder AkademikerPension tæt sammen med det faglige bagland for at påvirke samfundspolitikken og sikre vores medlemmer de bedste vilkår for deres pension - både nu og i fremtiden. Det faglige bagland består af:

Vi investerer ansvarligt

Vi arbejder for at fremme den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Konkret betyder det, at vores 150.000 medlemmers 130 milliarder pensionskroner skal investeres ansvarligt, så de får den bedste pension.

Billede af Janne Gleerup

Bestyrelsen i AkademikerPension

Der sidder 10 medlemmer i AkademikerPensions bestyrelse, hvor halvdelen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge ind til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid.

Seneste nyheder

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.