Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via en elektronisk portal. Du skal være logget ind på den elektroniske portal for at følge transmissionen og deltage i generalforsamlingen.

Spørgsmål og svar om selve afviklingen

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål

 

Hvorfor bliver årets generalforsamling afviklet elektronisk?
Vi var desværre nødt til at aflyse den planlagte generalforsamling i Odense den 28. marts på grund af Corona-krisen. Generalforsamlingen den 11. juni bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, fordi vi ikke må forsamle os, og du kan ikke møde op fysisk. Til gengæld har du mulighed for at deltage via live streaming, uanset hvor du bor.

Må MP Pension overhovedet afholde en elektronisk generalforsamling?
Ja, Finanstilsynet har på grund af Corona givet selskaber tilladelse til elektronisk afholdelse, selvom det ikke fremgår af selskabets vedtægter. 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder dig via et tilmeldingsmodul, som bliver håndteret af VP Investor Services på vegne af MP Pension. Tilmeldingsfristen er den 11. juni kl. 14.30.

Hvordan logger jeg på generalforsamlingsportalen?
Du skal tilmelde dig generalforsamlingen for at kunne deltage og stemme. Når du har tilmeldt dig, modtager du en kvitteringsmail med et link til den elektroniske generalforsamlingsportal. Med det link kan du logge dig på portalen og følge den direkte transmission, der starter den 11. juni kl. 16.30. Husk, du skal bruge Nem-ID for at logge på.

Hvordan sikrer jeg, at jeg kan logge på systemet?
Du kan teste, at linket fra din kvitteringsmail virker fra den 10. juni kl. 12. Vi opfordrer til, at du i god tid inden generalforsamlingen sikrer dig, at din computer, tablet/iPad eller smartphone opfylder følgende tekniske krav:

Browsere på PC
Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Microsoft Edge, Google, Chrome og Firefox.

Browsere på Apple-produkter
Den elektroniske generalforsamling fungerer i de to nyeste hoved-versioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (maj 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple-udstyr, kan det muligvis ikke opdatere til en brugbar Safari-version. I givet fald kan du installere en Google Chrome-browser og benytte denne.

Internetforbindelse
Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetforbindelse. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god streaming-oplevelse. Vær opmærksom på, hvor mange personer der bruger dit netværk, hvis du sidder hjemme privat.

Hvor finder jeg årsrapport og andre relevante materialer til generalforsamlingen?
Vi har samlet alle relevante materialer her

Hvem må komme til selve generalforsamlingen?
Da vi ikke må være mere end 10 forsamlet ad gangen, er det kun bestyrelsesformand Egon Kristensen, næstformand Lis Skovbjerg, direktør Jens Munch Holst, dirigenten og tekniske eksperter, der er til stede ved selve generalforsamlingen.

Hvordan bliver bestyrelsens forslag og medlemsforslag præsenteret?
Formand Egon Kristensen sidder i salen og præsenterer bestyrelsens to forslag. En forslagsstiller præsenterer det ene medlemsforslag via Teams. Hver præsentation må max vare 6 minutter.

Du kan læse alle forslagene i fuld længde her 

Hvordan stiller jeg spørgsmål undervejs?
Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og debattere forslagene. Du skal være logget ind på den elektroniske portal, hvorfra generalforsamlingen bliver afviklet for at kunne stille spørgsmål og afgive kommentarer. Hvert indlæg må maksimalt fylde 250 ord. Dit spørgsmål eller din kommentar bliver læst op af dirigenten og efterfølgende besvaret mundtligt under selve transmissionen.

Kan jeg stille spørgmål på forhånd?
Ja, har du på forhånd spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter, opfordrer vi dig til stille dem inden generalforsamlingen, da det giver en bedre afvikling på selve dagen. Du kan sende spørgsmål inden generalforsamlingen ved at hente skabelonen via knappen herunder, gemme den på din egen computer og derefter udfylde de påkrævede felter. Gem filen igen og send den til gf2020@mppension.dk inden den 10. juni kl. 12.00. Har du problemet med at udfylde skabelonen, kan du også vælge at skrive oplysninger og spørgsmål direkte i e-mailen.

Hent skabelon

Hvordan stemmer jeg undervejs?
Du skal være tilmeldt generalforsamlingen for at kunne stemme. Efter hvert dagsordenspunkt kan du stemme via den computer, tablet eller smartphone, du er logget ind på.

Hvor lang tid forventer I, at generalforsamlingen vil vare?
Der er ikke sat noget sluttidspunkt. Det afhænger helt af, hvor mange spørgsmål der bliver stillet undervejs.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer under afviklingen?
Du skal rette tekniske spørgsmål på dagen til VP Investor Services på tlf. 4358 8866 eller e-mail vgmmail@vp.dk

Jeg har ikke tid til at deltage, men vil gerne give min mening til kende. Hvordan gør jeg det?
Deadline for at afgive elektronisk fuldmagt er den 11. juni kl. 14.30.

Du kan også downloade en fysisk fuldmagt her.

Den skal sendes til:

VP Investor Services A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S.

eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk

Fysiske fuldmagtsblanketter skal være VP Investor Services i hænde senest den 10. juni kl. 12.00.

Hvad er en fuldmagt egentlig?
Med en fuldmagt giver du en anden tilladelse til at stemme på dine vegne. Der er tre måder at afgive fuldmagt på:

Instruktionsfuldmagt
Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte punkter.

Generalfuldmagt til bestyrelsen
Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

Generalfuldmagt til tredjemand
Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.