A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du kan gøre din indflydelse gældende

I AkademikerPension har vi et stærkt medlemsdemokrati. Du kan stille op til bestyrelsesvalg hvert andet år og deltage i den årlige generalforsamling.

Som medlem af AkademikerPension er du ikke bare et CPR-nummer i en pensionskasse. Du er en vigtig brik i et fællesskab. Ikke blot bliver alle pensionskronerne investeret i en fælles pulje for at minimere risikoen. Vi har også en stærkere stemme sammen til at vægte ansvarlighed i vores investeringer. Halvdelen af bestyrelsen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid. Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor du også kan stille forslag og give din stemme til kende, ligesom vi årligt inviterer til dialogmøder.

Generalforsamling

Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor du også kan stille forslag og give din stemme til kende, ligesom vi årligt inviterer til dialogmøder.

Du er med til at bestemme pensionskassens fremtid.

Halvdelen af bestyrelsen er valgt af vores medlemmer blandt vores medlemmer. Det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter.