Du flytter til udlandet

Vælger du at bosætte dig uden for Danmark, gælder der en række særlige regler for din pensionsordning. Det er derfor vigtigt, at du får overblik over, hvilke regler der gør sig gældende for netop din situation.

Når du som dansk statsborger flytter til udlandet, kan du stadig spare op til pension eller få udbetalinger fra din pensionsopsparing hos os.

Som udgangspunkt fortsætter din pensionsordning som du kender den, men med andre regler i forhold til skat og uden en sundhedsordning. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i de nye skatteregler, så du blandt andet undgår at blive dobbeltbeskattet.

Overvejer du at gå på pension i udlandet, er det også vigtigt, at du lærer reglerne for andre pensionstyper som folkepension og ATP Livslang Pension at kende.

På siden her har vi samlet alt det, du bør have med i overvejelserne i forhold til din pensionsordning, når du flytter til udlandet.

Særligt for Grønland

Hvis du flytter til Grønland, er du overvejende stillet på samme måde som ved alle andre udenlandsophold. Men sparer du op ved et grønlandsk pensionsselskab eller ønsker at gå på pension i Grønland, gælder der særlige regler.

Send os dit skatteidentifikationsnummer (TIN)

Når du bor i udlandet og har en pensionsordning i Danmark, er det lovpligtigt, at vi som pensionskasse indberetter oplysninger om din ordning til den danske skattestyrelse. Vi skal derfor kende dit skatteidentifikationsnummer (også kendt som dit TIN-nummer).

Du kan få hjælp til at finde dit nummer på OECDs hjemmeside.

Når du har fundet dit skatteidentifikationsnummer, skal du sende det til os. Det kan du let gøre via vores kontaktformular, hvor du skal gøre følgende:

  • Vælg feltet "personlig rådgivning" og tryk på knappen "næste".
  • Vælg emnet "Skatteidentifikationsnummer (TIN)", udfyld de resterende felter og tryk på knappen "send".

Søg om fritagelse for PAL-skat

Når du flytter til udlandet og ikke længere er skattepligtig i Danmark, skal du ikke betale skat af afkastet fra din pensionsopsparing (PAL-skat). Du skal dog selv søge om fritagelse fra at betale skatten hos SKAT og efterfølgende sende din fritagelsesattest til os.

Kend reglerne for arbejde i udlandet

Indbetaler du til pension hos os, mens du bor i udlandet, kommer du på en såkaldt § 53 A-ordning.

Ordningen oprettes separat fra din almindelige, danske pensionsordning, da der gælder andre regler i forhold til beskatning. På en § 53 A-ordning får du nemlig ikke et skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld beskattes dine pensionsudbetalinger fra ordningen ikke, når du går på pension.

På en § 53 A-ordning indbetaler du som udgangspunkt til de samme opsparingsformer (ratepension, livsvarig pension eller aldersopsparing), som gælder for en almindelig pensionsordning hos os. Ligesom du er dækket af alle de samme forsikringer undtagen vores sundhedsordning.

Hvis du et år har negativt afkast på din § 53 A-ordning, er det vigtigt, at du husker at opgive dette til SKAT. Ellers vil det ikke blive modregnet den skat, du betaler, når du igen får et positivt afkast. Du vil højest sandsynligt have et negativt afkast det første år, du sparer op på din § 53 A-ordning, da betalingen for dine forsikringsdækninger bliver modregnet dit afkast.

Du kan til enhver tid få overblik over alle dine opsparinger og forsikringer på din personlige side.

Kend reglerne for pensionering i udlandet

Vælger du at gå på pension, mens du bor i udlandet, har du de samme muligheder for at få udbetalt din pensionsopsparing hos os, som du har, hvis du bor i Danmark.

Du skal dog være opmærksom på, om der findes en såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomst (DPO) mellem Danmark og det land, du bor i. For det er den, der afgør, hvor du skal betale skat af dine pensionsudbetalinger.

På Skatteministeriets hjemmeside kan du se listen over alle DPO'er.

Hvis der ikke er en DPO mellem Danmark og det land, du er bosat i, er der risiko for, at dine pensionsudbetalinger vil blive beskattet i begge lande.

Er du på baggrund af en DPO skattefritaget i Danmark, skal du være opmærksom på, at du hvert år skal indberette den del af dine pensionsudbetalinger, som er skattefri i Danmark, på din årsopgørelse (rubrik 28).

Kend reglerne for at flytte tilbage til Danmark

Vælger du på et tidspunkt at bosætte dig i Danmark igen, skal du være opmærksom på, at du ikke længere vil være berettiget til fritagelse fra PAL-skat.

Har du indbetalt til en § 53 A-ordning, kan du vælge, om du vil lægge din opsparing sammen med din almindelige, danske pensionsordning. I så fald får du et ekstra skattefradrag, da du allerede har betalt skat af opsparingen på din § 53 A-ordning. Du kan selvfølgelig også vælge at have opsparingen på din § 53 A-ordning stående særskilt. Så får du den udbetalt skattefrit, når du går på pension.

Få styr på alt det andet

Når du flytter til udlandet, er der meget andet end din pensionsordning hos os, du skal sætte dig ind i og forholde dig til. Særligt reglerne for folkepension og ATP Livslang Pension i udlandet er vigtige at forstå, hvis du planlægger at gå på pension i et andet land end Danmark.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du brug for hjælp til at sikre dig, at du kender alle de nye skatteregler for din pensionsordning, når du flytter til udlandet, kan du altid kontakte vores rådgivere.

Andre relevante livsændringer

Pensionering

Få overblik over dine muligheder for at få din pensionsopsparing udbetalt og planlæg din pensionering i god tid.