Husk pensionen, når du flytter til eller fra Grønland

Her på siden har vi samlet de vigtigste informationer om pension for dig, der skal til at flytte til eller fra Grønland.

Når du som dansk statsborger sparer op til pension i forbindelse med et job i Grønland, er du overvejende stillet på samme måde som ved alle andre udenlandsophold. Så selvom Danmark og Grønland er tæt forbundet og samarbejder om mange ting, er det vigtigt, at du har dette for øje, når du sparer op til pension.

Når du flytter mellem de to lande, er der derfor forskellige ting, du skal være opmærksom på, afhængigt af om du sparer op til pension hos os - et dansk pensionsselskab - eller om du sparer op hos et grønlandsk pensionsselskab. For eksempel SISA.

Herunder har vi samlet de vigtigste informationer, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din pension. Særligt hvis du har indbetalt til pension i forbindelse med arbejde i Grønland til og med 2016, da der her var andre regler end i dag.

Er du bosiddende i Grønland, vil det som oftest være lettere for dig at skrive end at ringe på grund af tidsforskellen mellem de to lande.

Jeg flytter til Grønland

Når du får arbejde i Grønland, skal du først og fremmest være opmærksom på, om du indbetaler til pension hos os, eller om du indbetaler til et grønlandsk pensionsselskab.

Hvis du indbetaler til pension hos os, kommer du på en såkaldt § 53a-ordning. Det er en ordning for alle, der ikke er skattepligtige i Danmark, men indbetaler til et dansk pensionsselskab.

Med §53a-ordningen får du nogle grundlæggende forsikringer mod død og invaliditet. Du får ikke et skattefradrag for dine indbetalinger, men til gengæld beskattes dine udbetalinger ikke. Det modsatte gør sig gældende ved indbetalinger til et grønlandsk pensionsselskab.

Ved indbetalinger til et grønlandsk pensionsselskab afregnes skatten af afkastet på din pension (kapitalafkastskat) over indkomstskatten. Du skal derfor ikke indberette noget på din selvangivelse. Det kører automatisk, ligesom når du indbetaler til pension i Danmark.

Indbetaler du til pension hos os, skal du indberette dit afkast (positivt som negativt) på din grønlandske selvangivelse, hvorefter Skattestyrelsen opkræver den beregnede skat. Beløbet, du skal indberette, vil fremgå af din årlige pensionsoversigt.

Jeg flytter tilbage til Danmark

Når du flytter til Danmark efter at have arbejdet i Grønland, har du nogle forskellige muligheder afhængigt af, om du har indbetalt til pension hos os eller et grønlandsk pensionsselskab.

Hvis du har indbetalt hos os gennem §53a-ordningen, kan din opsparing overføres til en almindelig dansk pensionsordning, så din opsparing bliver samlet ét sted. Da du har betalt skat af beløbet, får du et skattefradrag for det overførte beløb. Du kan også vælge at lade din opsparing stå på en særskilt pensionsordning, hvor udbetalingerne vil være skattefri, når du går på pension.

Har du indbetalt til pension hos et grønlandsk pensionsselskab, skal du betale 55 % i skat af værdien af din opsparing, hvis du ønsker den overført til os. Du kan også vælge at lade din opsparing blive stående hos det grønlandske pensionsselskab og få den udbetalt efter de gældende regler i Grønland, når du går på pension.

Det grønlandske pensionssystem

Har du brug for mere detaljeret information om grønlandske pensioner, kan du blive klogere på Nordisk Råds hjemmeside.