Når afkastet år til dato beregnes, tager vi højde for renters rente-effekten. Afkastet vil derfor være højere end det, du får ved at lægge de månedlige afkast sammen.

Afkastet år til dato for januar og februar 2024 beregnes for eksempel på følgende måde:

  • Afkastet for januar på 2 procent divideres med 100 og der lægges 1 til (2/100+1=1,02)
  • Afkastet for februar på 3,3 procent divideres med 100 og der lægges 1 til (3,3/100+1=1,033)
  • Herefter ganges de to tal (1,02*1,033=1,05366)
  • Dernæst fratrækkes 1 (1,05366-1=0,05366)
  • Til sidst ganges der med 100 for at få afkastet med renters rente (0,05366*100=5,366)