A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hvis du i løbet af dit arbejdsliv i perioder bliver enten indstationeret eller udstationeret og ikke er almindelig skattepligtig til Danmark, findes der en særlig pensionsordning for dig. Denne pensionsordning kalder vi en § 53A ordning, fordi skattereglerne for pensionsordningen følger denne paragraf i Pensionsbeskatningsloven.