A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Regler for din pension

Herunder kan du med udgangspunkt i pensionsregulativet læse mere om alle regler og rettigheder i forhold til de enkelte produkter, vi tilbyder. 

Alfa

Den fleksible pensionsordning

Den gamle pensionsordning

Juli 2022 April 2022 April 2022

 

Ydelsescirkulæret

Tilskudsfond (ikke aktiv)

Ydelsescirkulære Tilskudsfond
Ansatte ved Dansk Skoleforening fra Sydslesvig