A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!.

Det er dig og de andre medlemmer, der ejer pensionskassen.

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere end 140.000 akademikere, hvor ejere og medlemmer er de samme. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne. 

Fordi medlemmerne er i centrum, respekterer og lytter vi til medlemsdemokratiet. Det betyder blandt andet, at flertallet i bestyrelsen er medlemsvalgt. På den måde har alle medlemmer indflydelse på, hvordan vi skal håndtere deres pension. 

Samfundsansvar er en mærkesag for os

I AkademikerPension skal ansvarlighed forstås bredt, da vores samlede værditilbud både tager ansvar for den enkelte og for samfundet som helhed.

AkademikerPension i toppen af klimamåling

Medlemsejet kapitalforvalter

MP Investment Management A/S (MPIM) er 100 procent ejet af AkademikerPension og dermed også vores medlemmer.

Organisation og ledelse

Direktør Jens Munch Holst er ansat af bestyrelsen. Derudover bliver den daglige ledelse varetaget af:  

  • Chefen for medlemsrådgivning & service  
  • Chefen for finans & analyse  
  • Chefen for kommunikation & presse  
  • Chefen for ledelsessekretariat & jura
  • Chefen for digital udvikling & IT
  • Chefen for investering

Der er omkring 100 medarbejdere ansat i AkademikerPension. 

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.