A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Liste over bestyrelsens aktiviteter

 1. Bestyrelsesmøder

  5-7 møder årligt (hele bestyrelsen).

 2. Revisions- og risikoudvalg

  5 møder årligt (to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem).

 3. Generalforsamling

  1 generalforsamling årligt (hele bestyrelsen).

 4. Bestyrelsesseminar

  1 seminar årligt (hele bestyrelsen).

 5. Temamøder med uddannelse

  2 temamøder årligt med efteruddannelse. Hertil kommer obligatorisk grundkursus (krav fra Finanstilsynet) og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer (hele bestyrelsen).

 6. Ekstraordinære bestyrelsesmøder

  Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang både fysiske, telefoniske og skriftlige).

Bestyrelsens årshjul

Faste punkter

 • Medlemmer og Produkter
 • Investeringsmæssige forhold
 • Bestyrelsens arbejde
 • Afrapportering fra direktion, revisions- og risikoudvalg og faglige organisationer

1. kvartal

 • Strategidrøftelser
 • Forberedelse af generalforsamling
 • Diversitet
 • Årsrapport og revisionsprotokol
 • Aktuarrapport og solvensrapporter
 • Bestyrelsesevaluering

2. kvartal

 • Strategidrøftelser
 • Afholdelse af generalforsamling
 • Bestyrelsesvalg
 • Alternative investeringer
 • Politik for ansvarlige investeringer
 • Risikoidentifikation (ORSA)
 • Vurdering af forsikringsbetingelser
 • Opfølgning på bestyrelsesevaluering

3. kvartal

 • Strategidrøftelser og bestyrelsesseminar
 • Investeringsstrategi, herunder prudent person
 • Budgetramme
 • Bestyrelsesvalg
 • Fastlæggelse af styringsrammer for AkademikerPension
 • Rapportering fra aktuarfunktionen

4. kvartal

 • Fastlæggelse af strategi 2020-2025
 • Fastlæggelse af investeringsstrategi
 • Budget 2021
 • Årlig reevaluering af klima-strategien
 • Kontorente og bonusfastsættelse
 • Årshjul for bestyrelsens arbejde
 • Forsikringsmæssige forhold og outsourcing
 • Solvensmodel (ORSA)

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.