Valgresultat 

Vi kan nu afsløre, hvem der er blevet valgt ind i bestyrelsen for en fireårig periode.

Det er Per Clausen, Pia Risør Bjerre og Pernille Wahlgren, og du kan se billeder af dem under denne tekstboks.

Stemmeprocenten lå i år på 9,9 procent, hvilket svarer til, at 15.286 medlemmer har stemt.

Næste bestyrelsesvalg

I AkademikerPension er der bestyrelsesvalg hvert andet år. Næste bestyrelsesvalg er i 2025, hvor der er to kandidater på valg

Per Clausen

Valgt fra 2024 til 2028.

Pia Risør Bjerre

Valgt fra 2024 til 2028.

Pernille Wahlgren

Valgt fra 2024 til 2028.

Tidsfrister for bestyrelsesvalget 

16. november – 12. december

Afstemning i gang. Udsendelse af brev i e-Boks. Afstemning kan også ske via hjemmesiden.

12. december kl. 18.00

Sidste frist for at stemme.

13. december

Valgresultat offentliggøres på AkademikerPensions hjemmeside.

2. januar 2024

Den nye bestyrelse konstituerer sig.

Bestyrelsens medlemmer

Der er 10 medlemmer i vores bestyrelse. Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg. Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af DM, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Der udvælges to bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder. Som bestyrelsesmedlem bliver du honoreret med 115.000 kr. årligt.
Data fra diagram
Valgt af medlemmerne 50%
Udpeget af de faglige organisationer 30%
Særligt sagkyndige 20%

Der er 10 medlemmer i vores bestyrelse. Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg. Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af DM, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Der udvælges to bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder. Som bestyrelsesmedlem bliver du honoreret med 115.000 kr. årligt.