Nu kan du stemme til AkademikerPensions bestyrelsesvalg

I AkademikerPension har vi et stærkt medlemsdemokrati, og nu har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at stemme til årets bestyrelsesvalg.

13 medlemmer stiller op til bestyrelsesvalget, og du kan stemme på op til tre medlemmer. De tre nye bestyrelsesmedlemmer kommer til at sidde i bestyrelsen for en fireårig periode.

Bestyrelsesmedlemmerne får stor indflydelse på AkademikerPensions fremtid. Så vær med til at bestemme, hvilken retning vi skal i.

Du kan stemme indtil den 12. december 2023 kl. 18.00.

Gør brug af din stemme

Næstformand i bestyrelsen, Tobias Bornakke, opfordrer dig til at stemme til bestyrelsesvalget.

Tidsfrister for bestyrelsesvalget 

16. november – 12. december

Afstemning i gang. Udsendelse af brev i e-Boks. Afstemning kan også ske via hjemmesiden.

12. december kl. 18.00

Sidste frist for at stemme.

13. december

Valgresultat offentliggøres på AkademikerPensions hjemmeside.

2. januar 2024

Den nye bestyrelse konstituerer sig.

Bestyrelsens medlemmer

Der er 10 medlemmer i vores bestyrelse.

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af DM, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Der udvælges to bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder.

Som bestyrelsesmedlem bliver du honoreret med 115.000 kr. årligt.

Data fra diagram
Valgt af medlemmerne 50%
Udpeget af de faglige organisationer 30%
Særligt sagkyndige 20%

Der er 10 medlemmer i vores bestyrelse. Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg. Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af DM, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Der udvælges to bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder. Som bestyrelsesmedlem bliver du honoreret med 115.000 kr. årligt.