A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Mens Rusland er i færd med at indsætte tropper og krigsmateriel i de to separatistrepublikker, Donetsk og Luhansk, i det østlige Ukraine, har vi fået mange henvendelser på, hvordan vi reagerer på den nyhed.

Og svaret er, at vi sætter landet i investeringsmæssig karantæne.

”Putins formelle anerkendelse af de to separatistrepublikker er et brud på Ukraines suverænitet, hvilket er et brud på den internationale folkeret. Og det er samtidig et brud på vores politik om ansvarlige investeringer”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Konsekvensen bliver, at AkademikerPension med umiddelbar virkning sætter Rusland i karantæne. Det betyder, at vi ikke må lave nye investeringer i statsobligationer eller i selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent af selskabet.

Ender måske med eksklusion

Jens Munch Holst fortæller, at en decideret eksklusion af Rusland sagtens kan komme på tale.

”Før vi måtte beslutte at ekskludere et land, sikrer vi os først, at vi samlet set fastholder en høj grad af risikospredning, så vi fortsat passer godt på medlemmernes investererede midler. Det kan så kræve andre justeringer i vores portefølje – eksempelvis ved at et andet land inkluderes igen netop for at sikre, at vi samlet set holder os indenfor for vores ”risikobudget”, siger han.

Pt. ejer vi russiske statspapirer og aktier i statskontrollerede virksomheder for 373 millioner kroner svarende til 0,3% af vores portefølje.

Hvis vi ender med at ekskludere Rusland, vil pengene fra frasalget som udgangspunkt blive geninvesteret i andre ”emerging market”-obligationer i vores portefølje

En karantæne kan maksimalt løbe i seks måneder.

Læs også:

https://akademikerpension.dk/nyheder/vi-ekskluderer-rusland-hvis-de-invaderer-ukraine/ 

Vores politik for ansvarlige investeringer: https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf 

AkademikerPension til Facebook: Stram op!

Vi støtter 11 ud af 12 aktionærforslag til internetgigantens generalforsamling.

Krads kritik af verdens største bilproducenter

Lige nu står mange af selskaberne på den forkerte side af historien, når det kommer til den grønne omstilling, siger vores investeringschef.

Tog - arkivbillede

Klimavenlige tog for en milliard kroner

Sammen med investeringsfællesskabet, AIP, skyder vi en milliard kroner i elektriske tog på en af Storbritanniens travleste jernbanestrækninger.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.