Mens Rusland er i færd med at indsætte tropper og krigsmateriel i de to separatistrepublikker, Donetsk og Luhansk, i det østlige Ukraine, har vi fået mange henvendelser på, hvordan vi reagerer på den nyhed.

Og svaret er, at vi sætter landet i investeringsmæssig karantæne.

”Putins formelle anerkendelse af de to separatistrepublikker er et brud på Ukraines suverænitet, hvilket er et brud på den internationale folkeret. Og det er samtidig et brud på vores politik om ansvarlige investeringer”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Konsekvensen bliver, at AkademikerPension med umiddelbar virkning sætter Rusland i karantæne. Det betyder, at vi ikke må lave nye investeringer i statsobligationer eller i selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent af selskabet.

Ender måske med eksklusion

Jens Munch Holst fortæller, at en decideret eksklusion af Rusland sagtens kan komme på tale.

”Før vi måtte beslutte at ekskludere et land, sikrer vi os først, at vi samlet set fastholder en høj grad af risikospredning, så vi fortsat passer godt på medlemmernes investererede midler. Det kan så kræve andre justeringer i vores portefølje – eksempelvis ved at et andet land inkluderes igen netop for at sikre, at vi samlet set holder os indenfor for vores ”risikobudget”, siger han.

Pt. ejer vi russiske statspapirer og aktier i statskontrollerede virksomheder for 373 millioner kroner svarende til 0,3% af vores portefølje.

Hvis vi ender med at ekskludere Rusland, vil pengene fra frasalget som udgangspunkt blive geninvesteret i andre ”emerging market”-obligationer i vores portefølje

En karantæne kan maksimalt løbe i seks måneder.

Læs også:

https://akademikerpension.dk/nyheder/vi-ekskluderer-rusland-hvis-de-invaderer-ukraine/ 

Vores politik for ansvarlige investeringer: https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf 

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.