Mens Rusland er i færd med at indsætte tropper og krigsmateriel i de to separatistrepublikker, Donetsk og Luhansk, i det østlige Ukraine, har vi fået mange henvendelser på, hvordan vi reagerer på den nyhed.

Og svaret er, at vi sætter landet i investeringsmæssig karantæne.

”Putins formelle anerkendelse af de to separatistrepublikker er et brud på Ukraines suverænitet, hvilket er et brud på den internationale folkeret. Og det er samtidig et brud på vores politik om ansvarlige investeringer”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

Konsekvensen bliver, at AkademikerPension med umiddelbar virkning sætter Rusland i karantæne. Det betyder, at vi ikke må lave nye investeringer i statsobligationer eller i selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent af selskabet.

Ender måske med eksklusion

Jens Munch Holst fortæller, at en decideret eksklusion af Rusland sagtens kan komme på tale.

”Før vi måtte beslutte at ekskludere et land, sikrer vi os først, at vi samlet set fastholder en høj grad af risikospredning, så vi fortsat passer godt på medlemmernes investererede midler. Det kan så kræve andre justeringer i vores portefølje – eksempelvis ved at et andet land inkluderes igen netop for at sikre, at vi samlet set holder os indenfor for vores ”risikobudget”, siger han.

Pt. ejer vi russiske statspapirer og aktier i statskontrollerede virksomheder for 373 millioner kroner svarende til 0,3% af vores portefølje.

Hvis vi ender med at ekskludere Rusland, vil pengene fra frasalget som udgangspunkt blive geninvesteret i andre ”emerging market”-obligationer i vores portefølje

En karantæne kan maksimalt løbe i seks måneder.

Læs også:

https://akademikerpension.dk/nyheder/vi-ekskluderer-rusland-hvis-de-invaderer-ukraine/ 

Vores politik for ansvarlige investeringer: https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf 

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.