A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I disse dage er situationen på grænsen mellem Ukraine og Rusland mere højspændt end tidligere.

Med udgangspunkt i vores ansvarlighedspolitik har situationen fået AkademikerPension til at genoverveje Ruslands status i porteføljen.

”Situationen er meget alvorlig, og vi ser med stor alvor på Ruslands opførsel. Og vores holdning er klar. Hvis Rusland angriber og/eller invaderer Ukraine, ekskluderer vi omgående landet”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Ved en eksklusion frasælger vi alle statsobligationer samt obligationer og aktier i selskaber, hvor den russiske stat ejer mere end 50 procent. Og samtidig må vi ikke lave nye investeringer.

En anden mulighed er at sætte landet i karantæne, hvilket betyder, at vi ikke må lave nye investeringer i staten m.v.

”Lige nu er Rusland en millimeter fra at ryge i karantæne. Det er en dag-for-dag beslutning, og vi følger situationen nøje. Alt kan ske. Måske sætter vi landet i karantæne med en efterfølgende eksklusion, men forhåbentlig ender det hele med en god international aftale med en deeskalering”, siger Jens Munch Holst.

En meget kompleks situation

Det er en meget kompleks proces med mange vurderinger, når det kommer til at ekskludere et land. Men overordnet set prøver at vi at ekskludere de lande, der rangerer lavest for så vidt angår menneskerettigheder m.v. Og samtidig forsøger vi at være transparente om, hvor vi må gå på kompromis for at værne om medlemmernes pensioner og investere ansvarligt. Det er i tråd med, hvad der forventes af os under de internationale retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

”Og hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land, som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre”, siger vores direktør.

”Rusland er et af flere lande, som længe har været kandidater til eksklusion. Og der er ingen tvivl om, at dets fremfærd og aggression ved den ukrainske grænse gør, at en eksklusion kun er rykket tættere på, og at Rusland ved en eventuel aktiv krigsindsats vil overhale mange andre kandidater”, slutter han.

Læs om vores politik for ansvarlige investeringer her:

https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf 

Billede af fabrik

Nu får vi endnu flere ansvarlighedsdata

Snart kan vi offentliggøre data om klima og ansvarlighed på store dele af vores unoterede investeringer.

Første af sin slags i verden: Ny dansk standard for ligestilling og diversitet

Nu kan virksomheder få dokumentation på, at de arbejder ambitiøst og kontinuerligt med best practice inden for ligestilling og diversitet.

Billede af grøn skov

Ansvarlighedsrapport er blandt årets bedste

For tredje gang på fire år er AkademikerPension med på listen over årets bedste ansvarlighedsrapporter.