A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Det er med stor tilfredshed, at vi kan meddele, at vi gennem vores investeringssamarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er medinvestor i et nyt, stort havvindmølleprojekt ud for Irlands østkyst.

Helt konkret har CIP sammen med norske Statkraft sikret en kontrakt på udvikling af en havvindmøllepark på 500 MW. Kontrakten har en længde på 20 år og er kommet i mål i Irlands første offshore-auktion.

”I AkademikerPension har vi et mål om at øge vores klimavenlige investeringer, som samtidig giver vores medlemmer et godt og stabilt afkast. Og gennem CIP kan vi være med til at øge mængden af sol- og vindenergi, så brugen af fossile brændstoffer bliver nedbragt”, siger vores administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Irland har et mål om at øge andelen af vedvarende energi frem mod 2030 og udnytte potentialet for offshore vind på markedet. Og landet er med sin geografiske placering et oplagt sted at placere sådanne projekter, da man har målt nogle af Europas højeste gennemsnits-vindhastigheder.

Læs også: https://akademikerpension.dk/nyheder/akademikerpension-med-i-irsk-havvindmoelle-projekt/

Læs mere om vores investering i CIP: https://akademikerpension.dk/nyheder/akademikerpension-med-i-gigantisk-klimainvestering/

Om Copenhagen Infrastructure Partners

CIP er et dansk fund management selskab, der er specialiseret i investeringer i energiinfrastrukturer.

CIP blev grundlagt i 2012 og er i dag verdens største dedikerede fondsforvalter inden for grønne investeringer i ny energi og er en global leder indenfor offshore vind. De fonde, der administreres af CIP, fokuserer på investeringer i offshore og onshore vind, solcelleanlæg, biomasse og energi fra affald, transmission og distribution, reservekapacitet, lagring, avanceret bioenergi og Power-to-X.

CIP administrerer ti fonde og har indtil nu rejst cirka 19 milliarder euro til investeringer i energi og tilknyttet infrastruktur fra mere end 140 internationale institutionelle investorer. CIP har cirka 400 medarbejdere og 11 kontorer over hele verden. Ved udgangen af 2022 har CIP-administrerede fonde muliggjort opbygningen af 14 GW vedvarende energi, hvilket svarer til anslået 12,1 millioner tons reduceret årlige drivhusgasudledninger.

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.