Det er med stor tilfredshed, at vi kan meddele, at vi gennem vores investeringssamarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er medinvestor i et nyt, stort havvindmølleprojekt ud for Irlands østkyst.

Helt konkret har CIP sammen med norske Statkraft sikret en kontrakt på udvikling af en havvindmøllepark på 500 MW. Kontrakten har en længde på 20 år og er kommet i mål i Irlands første offshore-auktion.

”I AkademikerPension har vi et mål om at øge vores klimavenlige investeringer, som samtidig giver vores medlemmer et godt og stabilt afkast. Og gennem CIP kan vi være med til at øge mængden af sol- og vindenergi, så brugen af fossile brændstoffer bliver nedbragt”, siger vores administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Irland har et mål om at øge andelen af vedvarende energi frem mod 2030 og udnytte potentialet for offshore vind på markedet. Og landet er med sin geografiske placering et oplagt sted at placere sådanne projekter, da man har målt nogle af Europas højeste gennemsnits-vindhastigheder.

Læs også: https://akademikerpension.dk/nyheder/akademikerpension-med-i-irsk-havvindmoelle-projekt/

Læs mere om vores investering i CIP: https://akademikerpension.dk/nyheder/akademikerpension-med-i-gigantisk-klimainvestering/

Om Copenhagen Infrastructure Partners

CIP er et dansk fund management selskab, der er specialiseret i investeringer i energiinfrastrukturer.

CIP blev grundlagt i 2012 og er i dag verdens største dedikerede fondsforvalter inden for grønne investeringer i ny energi og er en global leder indenfor offshore vind. De fonde, der administreres af CIP, fokuserer på investeringer i offshore og onshore vind, solcelleanlæg, biomasse og energi fra affald, transmission og distribution, reservekapacitet, lagring, avanceret bioenergi og Power-to-X.

CIP administrerer ti fonde og har indtil nu rejst cirka 19 milliarder euro til investeringer i energi og tilknyttet infrastruktur fra mere end 140 internationale institutionelle investorer. CIP har cirka 400 medarbejdere og 11 kontorer over hele verden. Ved udgangen af 2022 har CIP-administrerede fonde muliggjort opbygningen af 14 GW vedvarende energi, hvilket svarer til anslået 12,1 millioner tons reduceret årlige drivhusgasudledninger.

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.