A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som medinvestor i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er vi stolte over at fortælle, at CIP gennem den investeringsfond, som vi er en del af, har overtaget 50 procent af et irsk havvindmølle-projekt.

Sælger er norske Statkraft A/S, som er en førende udvikler og operatør af vindkraft i landet.

”Som alle andre af CIP’s investeringer flugter denne præcist med vores investeringsstrategi omkring et godt afkast til vores medlemmer på et ansvarligt grundlag. At udbygge Europas vindkraft er altafgørende, hvis vi skal nedbringe brugen af fossile brændstoffer og nå Paris-aftalens mål”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Hele projektet, som forventes at være Irlands første kommercielle havvindmølle-projekt, består af fire separate udviklingsprojekter, som i alt kommer til at levere 2,2 GW, hvilket kan forsyne cirka to millioner husstande med strøm.

Irland er med sin geografiske placering et oplagt sted at placere sådanne projekter, da man har målt nogle af Europas højeste gennemsnits-vindhastigheder.

Vindmølleparken forventes taget i brug i 2028.

Læs mere om vores investering i CIP: https://akademikerpension.dk/nyheder/akademikerpension-med-i-gigantisk-klimainvestering/ 

Om Copenhagen Infrastructure Partners

CIP er et dansk fund management selskab, der er specialiseret i investeringer i energiinfrastrukturer. Selskabet blev grundlagt i 2012 og er i dag en global leder, markedspioner og førende investor med et dedikeret fokus på energiinfrastruktur. CIP har cirka 130 ansatte og kontorer i København, New York, London, Hamborg og Tokyo. CIP har syv fonde med cirka 90 milliarder kroner under forvaltning. Fondene har til dato foretaget godt 20 investeringer i store energiinfrastrukturaktiver på i alt næsten 8 GW i kapacitet i USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Taiwan. Derudover er mere end 15 greenfield energiinfrastrukturprojekter i færd med at nå endelig investeringsbeslutning med forventet opstart af byggefasen inden for de næste 2-3 år. Investorer i fondene inkluderer flere institutionelle investorer fra Norden, Kontinental Europa, Storbritannien, Israel, Taiwan, Korea, Australien og multilaterale organisationer, f.eks. EIB. Investorerne i CIP’s fonde består hovedsageligt af pensions- og livsforsikringsselskaber samt større familie kontorer.

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.