Der var stor debatlyst, da vi lørdag den 25. marts afholdte vores årlige generalforsamling.

Medlemmer trådte op på scenen med både ris, ros og forslag, som generalforsamlingen skulle debattere og stemme om. Udover de tre forslag blev årsrapporten og lønpolitikken godkendt med stort flertal, mens Henrik Klitmøller Rasmussen blev genvalgt som særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen med stemmerne 563 for og 7 imod. 

Følgende tre forslag var til afstemning:

  • Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring, så det fremover bliver muligt udelukkende at afholde en elektronisk generalforsamling.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmer 599 for og 49 imod
  • 128 medlemmer stillede forslag om, at pensionskassen udarbejder en skærpet ansvarlighedspolitik, så pensionskassen fremover stemmer imod genvalg af et selskabs bestyrelsesformand, hvis selskabet ikke lever op til en række forudbestemte klimakrav.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmerne 712 for og 80 imod
  • Et medlem stillede forslag om, at bestyrelsen snarligt pålægges at opdatere investeringspolitikken samt eksklusionsliste således, at virksomheder, der allerede leverer materiel til det danske forsvar, eller er godkendt som leverandør, ikke ekskluderes.
    • Forslaget blev nedstemt med stemmerne 104 for og 539 imod

Se dagsorden og fuldstændige forslag for flere detaljer her: https://akademikerpension.dk/media/l5dhwr1e/dagsorden-og-fuldstaendige-forslag_2023.pdf

Spørgsmål om vindmøller og ejendomsinvesteringer

Et par medlemmer gik på scenen og kritiserede pensionskassen omkring notatpligt og ægtefællepension, mens andre stillede sig kritisk overfor pensionskassens nye ejendomsstrategi og pensionskassens medinvestering i en taiwansk havvindmøllepark.

Andre medlemmer roste pensionskassen for arbejdet med ansvarlighed og aktivt ejerskab.

Som altid var debatten god og saglig, og vi glæder os til næste år, hvor generalforsamlingen bliver afholdt i Aarhus lørdag den 6. april.

"Som forkvinde var det igen en fornøjelse at møde så mange medlemmer, og jeg er stolt over, at vi i pensionskassen har et så velfungerende medlemsdemokrati", fortæller forkvinde, Janne Gleerup.

Referatet for årets generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden senest lørdag den 8. april.

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.