Der var stor debatlyst, da vi lørdag den 25. marts afholdte vores årlige generalforsamling.

Medlemmer trådte op på scenen med både ris, ros og forslag, som generalforsamlingen skulle debattere og stemme om. Udover de tre forslag blev årsrapporten og lønpolitikken godkendt med stort flertal, mens Henrik Klitmøller Rasmussen blev genvalgt som særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen med stemmerne 563 for og 7 imod. 

Følgende tre forslag var til afstemning:

  • Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring, så det fremover bliver muligt udelukkende at afholde en elektronisk generalforsamling.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmer 599 for og 49 imod
  • 128 medlemmer stillede forslag om, at pensionskassen udarbejder en skærpet ansvarlighedspolitik, så pensionskassen fremover stemmer imod genvalg af et selskabs bestyrelsesformand, hvis selskabet ikke lever op til en række forudbestemte klimakrav.
    • Forslaget blev vedtaget med stemmerne 712 for og 80 imod
  • Et medlem stillede forslag om, at bestyrelsen snarligt pålægges at opdatere investeringspolitikken samt eksklusionsliste således, at virksomheder, der allerede leverer materiel til det danske forsvar, eller er godkendt som leverandør, ikke ekskluderes.
    • Forslaget blev nedstemt med stemmerne 104 for og 539 imod

Se dagsorden og fuldstændige forslag for flere detaljer her: https://akademikerpension.dk/media/l5dhwr1e/dagsorden-og-fuldstaendige-forslag_2023.pdf

Spørgsmål om vindmøller og ejendomsinvesteringer

Et par medlemmer gik på scenen og kritiserede pensionskassen omkring notatpligt og ægtefællepension, mens andre stillede sig kritisk overfor pensionskassens nye ejendomsstrategi og pensionskassens medinvestering i en taiwansk havvindmøllepark.

Andre medlemmer roste pensionskassen for arbejdet med ansvarlighed og aktivt ejerskab.

Som altid var debatten god og saglig, og vi glæder os til næste år, hvor generalforsamlingen bliver afholdt i Aarhus lørdag den 6. april.

"Som forkvinde var det igen en fornøjelse at møde så mange medlemmer, og jeg er stolt over, at vi i pensionskassen har et så velfungerende medlemsdemokrati", fortæller forkvinde, Janne Gleerup.

Referatet for årets generalforsamling bliver lagt på hjemmesiden senest lørdag den 8. april.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.

Mærsk skib

Vi beder (igen) Mærsk om mere åbenhed

Ligesom sidste år beder vi selskabet om at øge transparensen omkring arbejdet med menneskerettigheder.

Se det store overblik: Sådan stemte vi i 2023

I arbejdet på at hjemtage gode, langsigtede afkast til vores medlemmer forsøger vi at bedrive aktivt ejerskab, som både indeholder dialog, aktionærforslag og eksklusioner samt masser af imod-stemmer på generalforsamlinger.