På et møde i AkademikerPensions komité for ansvarlige investeringer den 15. januar 2024 besluttede vi at ekskludere og frasælge i alt 13 israelske selskaber for overtrædelse af vores Politik for ansvarlige investeringer.

Alle selskaberne er ekskluderet på baggrund af deres forbindelse til de israelske bosættelser på den besatte Vestbred. Der er tale om 6 banker, 4 entreprenørselskaber og 3 telekom-selskaber. Selskaberne er:

 • Bank Hapoalim B.M.
 • Bank Leumi Le-Israel B. M.
 • Bank of Jerusalem Ltd.
 • First International Bank of Israel Ltd.
 • Israel Discount Bank Ltd.
 • Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
 • Ashtrom Group Ltd.
 • Bezeq the Israel Telecommunication Corp. Ltd.
 • Cellcom Israel Ltd.
 • Electra Group Ltd.
 • Partner Communication Company Ltd.
 • Shapir Engineering and Industry Ltd.
 • Shikun & Binui Ltd

AkademikerPension har aktuelt ingen investering i de ekskluderede selskaber.

Direktør i AkademikerPension Jens Munch Holst udtaler:

”Det er vigtigt for mig at understrege, at AkademikerPension ikke vælger side i denne forfærdelige konflikt. Dette er beslutning, som har været længe undervejs, længe før udbruddet af den aktuelle krig. Beslutningen vedrører selskaber, som på forskellig vis er forbundne med bosættelserne på Vestbredden, og som både FN, USA, EU og den danske regering mener er stærkt problematiske og ulovlige i henhold blandt andet den internationale folkeret. Selskaberne er desuden i konflikt med vores ansvarlighedspolitik, som hviler på disse bestemmelser”.

 

Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar om sagen:

 

Hvorfor har AkademikerPension ekskluderet de israelske selskaber?

Vi tilgår problemstillingen ud fra vores Politik for ansvarlige investeringer og Standpunkt om konfliktramte områder, der er vedtaget af bestyrelsen, og som blandt andet baserer sig på den Internationale Humanitære Folkerets bestemmelser.

Det er FN’s, USA’s, EU’s og den danske regerings officielle politik, at der bør etableres en to-stats løsning, og at de israelske bosættelser er ulovlige og stærkt problematiske i denne henseende. Det bakker AkademikerPension op om.

Vi vurderer, at de ekskluderede banker ved deres finansiering af bosættelserne er i konflikt med vores ansvarlighedspolitik, og at de derved er forbundne med de systematiske negative indvirkninger på palæstinensernes menneskerettigheder.

De øvrige ekskluderede selskaber er ekskluderet ud fra samme grundlag, idet de ved deres bidrag til den fysiske infrastruktur i de israelske bosættelser er i konflikt med vores ansvarlighedspolitik. 

Vi handler helt i tråd med de internationale retningslinjer fra FN og OECD og danske myndigheders udtrykkelige forventning til danske investorer, jf. Vejledning om ansvarlige investeringer.

Betyder det, at I støtter Hamas?

Nej, det gør vi ikke. Vi tager skarpt afstand fra Hamas og deres forfærdelige terrorangreb på civile i Israel d. 7. oktober og anerkender alle israelers grundlæggende ret til sikkerhed og staten Israels ret til at forsvare sig selv inden for rammerne af Folkeretten og de internationale menneskerettighedskonventioner. Vi bakker, ligesom danske myndigheder, op om en fredelig to-statsløsning, og at alle civiles rettigheder respekteres og beskyttes uagtet nationalitet.

Hvorfor kommer beslutningen nu?

Vi havde, som tidligere udmeldt, indstillet en række af selskaberne til eksklusion på vores møde i Komitéen for ansvarlige investeringer i oktober 2023, men undlod at gennemføre beslutningen på grund af Hamas’ terrorangreb d. 7. oktober. Vi behandlede punktet og tog beslutningen på årets første møde i Komitéen for Ansvarlige Investeringer d. 15. januar.

Har medlemmers pres haft betydning for beslutningen om at ekskludere?

Nej. Alle vores eksklusioner – disse inklusive – bliver besluttet ud fra vores Politik for ansvarlige investeringer, som uddybes i en række standpunkter, herunder Standpunkt om konfliktramte områder. Begge er besluttet af bestyrelsen.

Har AkademikerPension ekskluderet andre selskaber på grund af bidrag til menneskeretsovertrædelser?

Ja, over 150. Heraf er mange statsejede kinesiske selskaber og våbenproducenter. Samlet set har AkademikerPension ekskluderet tæt på 1000 selskaber.

Alle selskaber fremgår af vores eksklusionsliste, som du finder her: https://akademikerpension.dk/ansvarlighed/frasalg-og-eksklusion/#eksklusionsliste-selskaber

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.

Webinar for nye Alfa-medlemmer: Se det her

Hvad består en pensionsordning egentlig af? Og hvordan indstiller du bedst din ordning? Alt det får du svar på her.