Nyt medlem af MP's bestyrelse

6. september 2018

Dansk Psykolog Forening har udpeget cand. psych. Nikolai Cerisier Roitmann til MP Pensions bestyrelse.