Nye modregningsregler

5. maj 2016

På årets generalforsamling blev der vedtaget nye modregningsregler. De kommer blandt andet til at betyde, at medlemmer fremadrettet kan modtage invalidepension samtidig med ansættelse i et fleksjob.