Kontorenten for 2019 er fastsat

21. december 2018

Medlemmer på gennemsnitsrente får i 2019 en forrentning på 4,25 % før skat og 3,60 % efter skat.