A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I efteråret 2023 er der valg til bestyrelsen i AkademikerPension.

Fristerne for bestyrelsesvalget er som følger.

20. september

Indkaldelse af kandidater sker via AkademikerPensions hjemmeside, medlemsmagasinet – Apropos, fagblade, online annoncering, sociale medier og nyhedsmail fra AkademikerPension.

1. november kl. 12.00

Frist for at opstille som kandidat med mindst 25 stillere.

16. november – 12. december

Afstemning i gang via e-Boks, udsendelse af e-mail og via AkademikerPensions hjemmeside.

12. december kl. 18.00

Sidste frist for at stemme.

13. december

Valgresultat offentliggøres på AkademikerPensions hjemmeside.

1. januar 2024

Nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder.