På siden her kan du gå i dybden med investeringerne i Grønt Boost.

Du finder blandt andet en samlet oversigt over alle de virksomheder, du investerer i, du kan læse mere om hver enkelt investering, og du kan se, hvor stor en andel af porteføljen hver virksomhed udgør.

Du finder også oversigter over, hvordan investeringerne fordeler sig på aktivklasser og sektorer og et overblik over hvilke områder, investeringer i Grønt Boost er aktive indenfor.

Fordelingen af investeringer i Grønt Boost

Herunder kan du se, hvordan investeringerne i Grønt Boost fordeler sig inden for forskellige parametre.

Vælg, hvad du vil se mere om:

  • Andel af Grønne investeringer: Se hvor stor en procentdel af investeringerne i Grønt Boost, der er grønne. Tallet er ikke 100 procent, da der ikke er nogen virksomheder, der er 100 procent grønne.
  • Bidrag til grøn omstilling: Se hvilke områder, investeringer i Grønt Boost er aktive indenfor.
  • Aktivklasser: Se hvordan investeringerne i Grønt Boost fordeler sig i forhold til aktivklasser.
  • Sektorfordeling: Se hvordan investeringerne i Grønt Boost fordeler sig på forskellige sektorer.

Alle investeringer i Grønt Boost

Herunder kan du se alle investeringerne i Grønt Boost.

Uanset alder og risikoprofil har alle medlemmer med Grønt Boost de samme investeringer.

Vi anbefaler, at du åbner tabellen i fuld skærm for at få det bedste overblik.

I tabellen kan du gøre følgende:

  • Du kan vælge kun at se specifikke aktivklasser eller brancher ved at bruge de to bokse øverst til højre.
  • Du kan sortere fra lavest til højest eller højest til lavest ud fra hver kolonne ved at klikke på den hvide pil, der dukker op, når du holder musen over kolonnens overskrift.
  • Du kan få mere at vide om den enkelte investering, og hvorfor den kategoriseres som grøn, ved at holde musen over den gule prik i kolonnen "info".