A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når din pensionsudbetaling starter, er størrelsen af din årlige pension beregnet ud fra din opsparing set i forhold til den statistiske forventede udbetalingsperiode. Herudover er der indregnet, at dit indestående kan forrentes med en beregningsrente.