Når din pensionsudbetaling starter, er størrelsen af din årlige pension beregnet ud fra din opsparing set i forhold til den statistiske forventede udbetalingsperiode. Herudover er der indregnet, at dit indestående kan forrentes med en beregningsrente.