En skattekode er betegnelsen for de skatteregler, der gælder for de forskellige typer af pension.

Skattekode 1

Pensioner med løbende udbetaling hver måned, det vil sige livsvarig pension, livsvarig supplerende opsparing, ægtefælle-/samleverpensioner, børnepension og invalidepension.
Livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing kan tidligst udbetales ved den pensionsudbetalingsalder, der gælder for dig, mens andre dækninger med skattekode 1 udbetales ved invaliditet eller død. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Bliver de løbende pensioner ændret til en engangssum til efterladte, skal der både betales en afgift på 40 % og eventuel boafgift.

Alderssum er en del af den livrente, der kan udbetales som en sum. Alderssummen kan udbetales ved den tidligste pensionsalder, der gælder for dig og beskattes med 40 % ved udbetaling, men hører under skattekode 1.

Skattekode 2

Ratepension er en pensionsopsparing, hvor pensionen bliver udbetalt i månedlige rater over en periode mellem 10 og 30 år.

Ratepensioner kan tidligst udbetales ved den pensionsudbetalingsalder, der gælder for dig, eller ved invaliditet eller død. Der betales indkomstskat af løbende udbetalinger, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Bliver ratepensionen ved død ændret til en engangssum til efterladte, skal der betales en afgift på 40 % og eventuel boafgift.

Skattekode 3

Kapitalpension udbetales som et engangsbeløb ved pensionering. Der kan ikke længere indbetales til kapitalpension.

Kapitalpensioner kan tidligst udbetales ved den pensionsudbetalingsalder, der gælder for dig, eller ved invaliditet eller død. Udbetalinger beskattes med 40 %.

Bliver kapitalpensionen udbetalt ved død, skal der betales eventuel boafgift.

Skattekode 5

Engangsudbetalinger fra gruppeforsikringen er skattefri ved udbetaling.

Skattekode 7

Gælder pensioner med løbende udbetalinger, ratepension og kapitalpension, der er tegnet uden fradragsret for indbetalingen. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri, men de tilskrevne renter (afkastet) beskattes løbende som almindelig personlig kapitalindkomst. Reglerne fremgår af Pensionsbeskatningslovens § 53A.

Skattekode 9

10-årig supplerende opsparing er en pension, der udbetales til dig hver måned i ti år.

10-årig supplerende opsparing kan tidligst udbetales ved den pensionsudbetalingsalder, der gælder for medlemmet. Der betales indkomstskat af månedlige udbetalinger, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Skattekode 33

Aldersopsparing er en skattefri udbetaling, du kan få udbetalt ved pensionering. I tilfælde af udbetaling ved død, skal der eventuelt betales boafgift. I modsætning til kapitalpensionen kan aldersopsparingen ikke konverteres til en ratepension (skattekode 2) eller livsvarig pension (skattekode 1).