Når vi beregner de forventede pensioner, er det baseret på vores bedste gæt for fremtiden. Beregningerne er altså ikke et udtryk for, hvor meget du med sikkerhed kan få udbetalt, når du går på pension.

Prognosesatser

Rådet for Afkastforventninger (www.afkastforventninger.dk) har fastsat nogle fælles samfundsforudsætninger for prognoser fra og med 2024. Med den af bestyrelsen valgte investeringsstrategi og den vedtagne politik for resultatdisponering bliver prognoseforud-sætningernes afkast for markedsrente på lang sigt:

  15 år eller mere til pension 5 år eller mere efter pension
Høj risiko 5,10 procent 4,05 procent
Mellem risiko 4,73 procent 3,70 procent
Lav risiko 4,35 procent 3,36 procent

 

Senest opdateret 6. maj 2024

 

Ovenstående afkast bliver 2,00 % mindre ved omregning til nutidskroner. For gennemsnitsrente vil nominelt og realafkastet være:

Periode  Kontorente + Tillæg* - Inflation = Realafkast
2024 - 2028 4,36 procent 0,41 procent 2,30 procent 2,47 procent
2029 - 2033  4,41 procent 0,41 procent 1,90 procent 2,92 procent
2034 - 3,92 procent - 2,00 procent 1,92 procent

 

*Tillægget opgøres hver måned til brug for omvalg til markedsrente og udtrædelsesgodtgørelser. Det viste tillæg er pr. 30.09.2023. Kontorenten er efter skat og omkostninger til tillægspensionerne, som alt andet lige er det afkast som bestemmer medlemmernes udbetalinger

Senest opdateret 6. maj 2024

 

Prognoser bliver vist i nutidskroner

På pensionsoversigten viser vi altid prognoserne i nutidskroner. Når vi blandt andet oplyser din livsvarige pension i nutidskroner, kan du bedre vurdere, om din pension ligger på et fornuftigt niveau, eller om du skal spare mere eller mindre op.