Når vi beregner de forventede pensioner, er det baseret på vores bedste gæt for fremtiden. Beregningerne er altså ikke et udtryk for, hvor meget du med sikkerhed kan få udbetalt, når du går på pension.

Prognosesatser

Forsikring & Pension har vedtaget en række samfundsforudsætninger, som skal anvendes i forbindelse med pensionsprognoser. Ved at anvende samfundsforudsætningerne på AkademikerPensions investeringsportefølje fremkommer følgende prognoserenter før og efter skat:

Periode  Prognoserente før skat  Prognoserente efter skat  Inflation 
2023 - 2027 4,29 procent 3,63 procent 2,20 procent
2028 - 2032  4,58 procent 3,88 procent 1,90 procent
2033 - 4,56 procent 3,86 procent 2,00 procent

 

Forudsætninger for prognoserne

For medlemmer på gennemsnitsrente regner vi med den udmeldte kontorente før skat for hele 2023, mens vi for medlemmer på markedsrente regner med et afkast på 4,29 procent før skat for den periode, hvor afkastet endnu ikke er kendt.

  • Medlemmer med betingede garantier på gennemsnitsrente får en andel af egenkapital oveni renten frem til 2032. Denne andel varierer fra måned til måned.
  • Medlemmer med betingede og ubetingede garantier på gennemsnitsrente får en lavere rente, der varierer fra 0,8 procent til 0,95 procent.

Beregningen er desuden lavet ud fra følgende forudsætninger:

  • Administrationsomkostninger, som består af et månedligt gebyr på 30 kr. Derudover betales der 0,75 procent af indbetalingerne.
  • Gruppeforsikringen koster 80 kroner per måned.
  • Der betales forventet kostpris for invalide- og dødsfaldsdækninger.
  • Vi anvender en beregningsrente på 2,25 procent. Der er nogle medlemmer, der både har betingede og ubetingede garantier. Disse medlemmer har flere forskellige renter.
  • Vi inflationsregulerer indbetalingerne og det månedlige administrationsgebyr en gang om året. Første gang den 1.1.2024.

Prognoser bliver vist i nutidskroner

På pensionsoversigten viser vi altid prognoserne i nutidskroner. Når vi blandt andet oplyser din livsvarige pension i nutidskroner, kan du bedre vurdere, om din pension ligger på et fornuftigt niveau, eller om du skal spare mere eller mindre op.