A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

PAL-skat er en beskatning af afkastet af din pensionsopsparing på 15,3 %.

Bor du i udlandet?

Bor du i udlandet, og er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, kan du fritages for at betale PAL-skat. Du skal dog selv gøre SKAT opmærksom på det.

Får du en fritagelsesattest fra SKAT, skal du efterfølgende sende den til os, så vi kan fritage dig for PAL-skatten. Du kan ansøge ved hjælp af blanket 07.058 på SKATs hjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til:
Skattecenter Maribo, 
Brovejen 15A 
4930 Maribo

Bliver du igen skattepligtig til Danmark, skal du selv gøre både SKAT og os opmærksomme på, at du igen skal betale PAL-skat af din pensionsopsparing. Ellers risikerer du at skulle betale efterskat.