PAL-skat er en beskatning af afkastet af din pensionsopsparing på 15,3 %.

Bor du i udlandet?

Bor du i udlandet, og er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, kan du fritages for at betale PAL-skat. Du skal dog selv gøre SKAT opmærksom på det.

Får du en fritagelsesattest fra SKAT, skal du efterfølgende sende den til os, så vi kan fritage dig for PAL-skatten. Du kan ansøge ved hjælp af blanket 07.058 på SKATs hjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til:
Skattecenter Maribo, 
Brovejen 15A 
4930 Maribo

Bliver du igen skattepligtig til Danmark, skal du selv gøre både SKAT og os opmærksomme på, at du igen skal betale PAL-skat af din pensionsopsparing. Ellers risikerer du at skulle betale efterskat.